måndag 6 april 2009

Pannkaka

Det är alltid roligt när representanter för Kungsbacka uppmärksammas i media. Den snart riksbekante "kocken" Niklas är anställd på ett av kommunens mottagningskök, det på Åsa Gårdsskola, där den mat serveras som tillagats på den näraliggande Åsaskolan där tillagningsköket finns. Hans TV program har premiär den 9 april. Jag ska följa programmet "Niklas mat" med stort intresse.

Läste i GP Fredrik Tenfälts krönika om pulversoppa, vilket åter får mig att reflektera över vårt ansvar som förtroendevalda. 1998 Beslutade kommunfullmäkte efter lång debatt och ett omfattande utredningsarbete inrätta en kostenhet (numera kallad Serviceområde Måltider) och införa ett system med tillagningskök och mottagningskök. Förändringen genomfördes. Under tiden sjönk nöjdheten med maten mycket. Det har på senaste tiden varit en mycket positiv utveckling hos måltider. Mer av maten iordningställs i numera i mottagningsköken, allt utom huvudkomponenten (fisken, köttet). Genom nya metoder kan vi servera alternativa rätter och minska trasporterna mellan tillagnings- och mottagningköken. Det serveras mera färska grönsaker. Kontinuerligt ökas andelen ekologiska livsmedel mot det mål (25%) som är fastställt politiskt. Vi har slutit ramavtal med livsmedelsleverantörerna som garanterar de råvaror som behövs till ett pris som totalt sett är betydligt förmånligare än om de skulle handlats var för sig. Personalen utvecklas tillsammans på ett sätt som de antagligen inte hade gjort om de varit anställda på respektive skola, äldreboende eller förskola. Samtliga kök lever upp till de stränga krav som finns på livsmedelskontroll och säkerhet. Samtliga medarbetare och chefer bidrar till en utveckling där barnen blir allt mer nöjda med maten och äter mera. Ekonomin är god (förutom att råvarupriserna ökat internationellt) och vad ännu bättre är; Sjukfrånvaron har minskat dramatiskt och ligger nästan på samma nivå som den gör för kommunanställda i övrigt. Detta trots att det är ett mycket tungt och stressigt jobb, där man abslolut bör hålla sig hemma om man känner sig det minsta krasslig. Det skulle vara intressant att jämföra sjukfrånvaron här med den i den privata restaurangbraschen som ofta framhålls som ett föredöme.

Jag regarear främst mot en sak i Tenfälts krönika. Han skriver: "Den kvinnliga chefen för kommunens måltidsverksamhet har meddelat att samma riktlinjer skall gälla för alla skolor i kommunen". Varför är det så viktigt att framhålla att chefen är en kvinna? Är det gammal hederlig härskateknik som råder, där det självklart är män sticker ut och utmanar, som så många gånger förut i kvinnodominerade så kallade låglöneyrken. Kvinnor i ledningen, kvinnor som mellanchefer och kvinnor i verksamheten som lojalt utför det arbete som är överenskommet och följer de beslut som är fattade misstänkliggörs, medan männen lyfts fram och uppmärksammas. Chefens omdöme skall ifrågsättas för att hon utför sitt arbete och följer de beslut som är fattade, just för att hon råkar vara kvinna. Skäms, eller förklara dig Fredrik!

Jag hoppas man reder ut soppan på Åsa Gårdsskola utan mediala ingredienser. Jag vill helst undvika låta mig vispas ner i smeten. Huruvida den ska vara gjord på riktiga ägg eller mix är väl knappast en politisk fråga? Fast hur man än gör blir det väl pannkaka ändå!

Inga kommentarer: