onsdag 15 april 2009

Positivt Fp inlägg i bostadsdebatten

Har snabbt skummat igenom deras rapport. Konstaterar att de tagit intryck av den debatt som vi dragit igång kring att stärka Eksta genom kapitaltillskott. Glädjande att de ser positivt på kommunala bolag nu. Det har inte alltid varit så. Glädjande att Fp såg till att vända majoritieten så att Eksta inte såldes till privat företag när det var aktuellt för något år sedan. Nu finns det en svängning i alliansen längs vår väg och säkert möjligheter att påverka bostadspolitiken positivt. Positivt med större aktivitet från kommunens sida som ägare.

Inga kommentarer: