tisdag 21 april 2009

Mastodontmöte om budget

Kommunfullmäktiges sammanträde komer att vara i två hela dagar. Det som ska diskuteras är en budget som 90% av ledmöterna ställt sig bakom och som skulle kunna klubbats igenom utan debatt. Dessutom står det ett antal ordinarie beslutsärenden på listan den 12 - 13 maj. T.ex det om Björkris (se nedan) och en interpellation till mig om färdtjänsten. Starkt kritiska är vi i Centerpartiet till nyttan och kostnaden för dessa båda dagar. Iställer för att debattera budgeten som den helhet det är kommer det att bli separata nämdsvisa diskussioner som tar en och en halv dag i anspråk. Vem blir glad över detta? Filibuster om han nu finns?

2 kommentarer:

webmaster sa...

Hej Ola
Som gammal kungsbacka bo har jag nu skapat en Blogg om Kungsbacka (Kungsbacka & Co)http://kbaco.wordpress.com/. Jag menar kan man i Göteborg ha engagemanget Göteborg & Co så tycker jag att vi även skall ha detta i Kba för att marknadsföra vår vackra stad på olika sätt! Vore därför tacksam för dina synpunkter och din medverkan i detta initiativ.

Ola Johansson sa...

Bra idé. Vi kan väl höras av..