torsdag 23 april 2009

Fastigheter har koll på läget
Besökte min "gamle" lumparkompis Mikael Wing på Service Fastigheter. Bilden är från ventilationsrummet i Kapareskolans gymnastiksal. Här loggas temperaturer och drifttider och övervakas från driftteknikernas kontor på Vallgatan (gamla brandstationen). Kungsbacka liger långt framme när det gäller styrning och övervakning av fastigheterna. På Kapare finns en pelletspanna som ersatt flispannan från 1978 som installerades på Ivar Franzéns tid. Ett exempel på hur Kungsbacka varit föregångare på energiområdet. Pionjärandan var ibland större än det slutliga resultatet och ibland blev det inte så bra. Nu är tekniken utvecklad och energieffektivitet en självklarhet. Just nu görs energideklarationer på samtilga kommunens fastigheter. Ett företag ska visa hur mycket som kan sparas och föreslå åtgärder som vi sedan kan genomföra själva eller anlita dem för att genomföra. Ett tips är att potentialen inte är så stor som den är på andra håll. Vi ligger långt framme, men alla åtgärder som kan minska energiförbrukningen och få ner kostnaden är värda att överväga, även i dessa spartider.

Inga kommentarer: