tisdag 21 april 2009

Balladen om den kaxiga myran

..."och om du är född till myra, -brottas aldrig med ett Toy" sjöng Stefan Demert i Balladen om den kaxiga myran, som stärkt av alkohol gav sig på en oformlig klump, som visade sig vara ett använt tuggummi...
Lite kaxigt ville kommunen brottas med JM och försöka få dem på rygg genom att driva igenom detaljplanen och sedan skicka en faktura på 64 miljoner. Istället överklagade JM och det hotade resultera i en seg överklagandeprocess som kunde leda till att eventuella bostäder i både Björkris och Kolla kunde dragit ut till 2011 och kanske kullkastat hela bostadspolitiken i Kungsbacka. Om det är vi politiker eller JM som är den kaxiga myran i sången vet jag inte. Jag tror det finns två vinnare i den här kampen. Kungsbacka får sina hyresrätter, 15 miljoner till infrastrukturen i Björkris och tillgång till en hel del mark som kan omsättas i pengar. Björkris kan starta redan i höst. JM kan på ett hedersamt sätt dra sig ur ett åtagande som inte stämmer med de planer de nu har. Jag tycker inte vi ska döma JM för hårt. De har goda skäl att som börsnoterat företag agera som de gör utifrån sina affärsmässiga skäl. Vi får lära oss att så stora vi är som kommun kan vi inte diktera villkoren i företagsvärlden. Kanske något man ska tänka på om man vill vara en kommun som rankas högt när företagen skall betygssätta kommuner. Vi måste ha förståelse för på vilka grunder och villkor storföretag (och små) beslutar och agerar.

Inga kommentarer: