torsdag 30 april 2009

Hit och dit

Det svänger hit och dit i skatteprognosernas värld. Just har vi besviket konstaterat att inte bara statsbidraget ryker utan även hälften av den marginal som fanns i budgetförslaget för 2010 i oförutsett. Då kommer en reviderad skatteprognos från SKL som ser bättre ut än den förra. LSS kostnader och nya beräkningar av skatteutjämningen mellan kommuner ger oss tillbaks ungefär så mycket som togs ur oförutsett. Tillbaks till utgångsläget således med ett underskott på 177 miljoner, så vi kunde hoppat över den delen med statsbidrag och nya skatteprognoser. Läget är det samma som det var när vi började jobba med budgeten för ett par månader sedan. Vad lär vi oss av det? Jo kanske att det är rätt meningslöst att bekymra sig när det svänger hit och dit. Lagt kort får lov att ligga. Det är ännu ett tag till 2010.

Inga kommentarer: