måndag 4 maj 2009

Uppåt för Kungsbacka!

Kungsbacka är en av de främst klättrarna på Svenskt Näringslivs ranking. Klättrat 73 platser till 35:e plats enligt besked som ligger på http://www.svensktnaringsliv.se/ . Det främta skälet är förtstås att vi var nere på bottennivå förra året (108), som ett resultat av den låga aktiviteten från kommunens sida de senaste åren. Nu har det varit ett mål inte minst för Centerpartiet att stärka näringslivssatsningen genom att antälla en kompetent och erfaren person med ett bra kontaktnät. I Michael Fransson har vi fått en person som väl lever upp till titlen Näringslivschef!
Man ska fortfarande komma ihåg att urvalet tillfrågade personer/företag i undersökningen (även om det ökat drastiskt sedan sist) är begränsat. Underökningen ger en fingervisning om samhällets och företagarnas attityd. Som fingervisning är den tydlig som ett kvitto på att vi gör vad vi ska nu. Man har inte "visat fingret", utan gett "tummen upp" för Kungsbacka. Nu gäller det för oss att leva upp till rankingen och försöka hålla och helst förbättra den ytterligare. Det finns områden med potential. Till exempel politkernas attityd till företagarna. Där har vi rasat 15 placeringar och det är nu vår sämsta gren (142), tillsammans med tele- och IT-nätet (140 av landets 290 kommuner).

Inga kommentarer: