tisdag 21 april 2009

En övergångslösning

Idag godkändes planprogrammet för kvarteret Sågen 15 (Beijer). Efter att ha innehållit ett uppdrag att samordna planeringen med byggandet av en gångbro över järnvägen återkom ärendet och då som ett bostadsprojekt som ska ge 70-80 bostäder i hus med mellan 3 - 5 våningar, med tillhörande väg- och parkeringslösning. Vi ville åter få med frågan om förbinda dessa bostäder och Östra Villastaden med Centrum/Stadshus/Resecentrum/Kungsmässan med en gång och cykelförbindelse, ovan jord. Vi fick med oss övriga partier på ett beslut som innebar att Kommunstyrelsen sa ja till planprogrammet vad gäller bostäderna och att planen ska skapa förutsättningar för den aktuella gång- och cykelbron. Då kommer det med, utan att belasta bostadsprojeket. Vår tanke är att bron skall bekostas med de investeringsmedel som är avsatta för tunneln vid Signeskulle.

Inga kommentarer: