torsdag 19 februari 2009

Inte bara SAAB som har det tuft

Hört på nyheter och läst på www.skl.se att skatteprognoserna skrivs ner ytterligare för Sveriges kommuner. Om det stämmer som det är sagt kan det betyda att de 45 miljoner vi saknat redan 2009 blir 90 miljoner och ännu mer 2010 och 11. Dystert besked för de som hoppas på mer pengar till verksamheterna för att minska barngrupper, tända gatubelysning etc. Träffade idag chefen för Individ & Familj, Gunnel Pettersson. De kommer att få ett underkott för 2008 på 13 miljoner och kommer att be om extra tillskott för försörjningsstödet. Med det arbetsmarknadsläge som råder är arbetslinjen inte det enda alternativet längre. Alla kommer inte att få arbete, många förlorar det varje dag. I kombination med minskade skatteintäkter och fler utanför arbetsmarknaden, hamnar Sveriges kommuner i ett prekärt läge med kostnader i båda ändarna. Att få ihop en budget för 2010 och -11 blir inte enkelt ens i Kungsbacka. Idag hade vi behövt pensionsavsättningarna som vi omsorgsfullt låste i n i fonderingar förra ået. Om beskeden från SKL påverkar Kungsbacka mer än vi trodde förut, kanske ramarna för 2009 påverkas också. Måste alla tjänster inom förvaltnngars ledning och administration återbesättas? Går det att avbryta pågående rekryteringar? Tror detta blir en diskussion ganska snart framöver. Vad är viktigast då? Ja enligt mitt sätt att se det måste vi tänka på dem som är i utanförskap. De som är beroende av försörjningsstöd och genom att de är utsatta redan (missbruk, handikapp, fattigdom, våld) far än mer illa nu. Ja är det något regeringen inte ska göra så är det att gå in i ett bilföretag som redan förut varit illa ute och som inte på flera år visat att de är kapabla att reda ut sin egen situation. Har min andra SAAB nu. Gillar märket. Däremot borde regeringen fundera över om det är värt att låta landets kommuner (Det finns säkert sådana som har större problem än oss) avskeda människor som behövs och kommer att behövas framöver. Uppsägningar i kommunerna tar bort ytterligare skatteunderlag och skapar en ond spiral som fördröjer den dag då krisen är över.

Inga kommentarer: