torsdag 19 februari 2009

Vilse i Varlaskogen

Gårdagens möte med Varlaskogens Vänner förlöpte väl. Föreningen är välorgansierad och lågmäld men bestämd i sitt sätt att föra fram sin sak; att värna naturvärdena i Varlaskogen. Alla de större partierna är överens om att ta bort det norra planområdet och bussgatan, men att låta det södra vara kvar. Det är inte säkert att det bebyggs inom de tio år som ÖP:n gäller. Hur det bebyggs och om hela området ska användas är alls inte bestämt. En detaljplan behövs givetvis och den säkerställer en demokratisk process med samråd, miljökonsekvensbeskrivning och möjlighet att överklaga. När planprogrammet ska tas fram är partierna säkert väldigt lyhörda för argument från de som bor i närheten. Naturvärden kommer att tas tillvara, men vi kan heller inte blunda för att det behövs många fler bostäder i Kungsbacka. Det är kännetecknande för argumentationen att man inte önskar att fler ska flytta hit. "Ok om Kungsbacka bygger för Kungsbackabor, men inte för andra", Så ser vi inte på saken i Centerpartiet. Vi vill ha "ett öppet Kungsbacka för människor från när och fjärran som vill leva och verka här". Det tror jag alla egentligen håller med om när man tänker efter på var man själv kommer ifrån. Själv kom jag från Falkenberg 1980 och är glad över att få förmånen att bo och verka här sedan dess. Det fanns önskemål om ett "kommunalt naturreservat". Varlaskogen är i ÖP-förslaget klassat som ett grönområde/park. Och det är uttalat att dessa skall knytas samman och bevaras. Den del av skogen kommunen äger sköts på ett bra sätt, tack vare föreningen Varlakogens vänner förstås. Jag hoppas på en fortsatt dialog med föreningen och att vi genom att samarbeta kan skapa förutsättningar för att bevara skogens värde för kommande generationer. Lycka till Varlaskogens vänner. Hoppas ocks ni lyckas engagera den yngre generationen ännu mer. Ni behövs och därmed också nya eldsjälar. Det märktes starkt på mötet att det finns ett engagemang även hos dem.

Inga kommentarer: