onsdag 18 februari 2009

Fjärås visar ansiktet

Ja, eller något sådant hette motionen som återremitterades av Kommunfullmäktige i går kväll. Ett förslag från några lokala moderater att ta fram förslag på hur Fjärås skall snyggas upp är väl inget at säga nej till kanske. Det har vi inte gjort heller, men däremot behöver det bli klargjort vad de menar med Fjärås. Det är också ovisst om det berör Eksta som äger en betydande del av Fjärås bostäder och centrum, äldreboendet och vårdcentralen etc, och om det berör vägföreningen med över 1000 medlemmar. Hur som helst lyckades centerpartiet få med en tredjedel av rösterna, drygt, så det blev en välbehövlig återremiss. Det gladde nog många.

Inga kommentarer: