söndag 15 februari 2009

Anhörigstödet och mera om sopbilar

Läste i lördagens Hallands Nyheter om att Ragn Sells nu skrivit till kommunen och krävt att de inte ska ge efter för Renovas önskemål att byta Biogas mot det ur Co2 synpunkt betydligt sämre RME (Raps Metyl Ester). Upphandlingsavdelningen i Kungsbacka är tveksamma till om det är möjligt att göra så om det så klart specificerats vilket bränsle (Grön gas) man handlat upp. Nu är det upp till Kungsbackas Tekniska Nämnd att fatta det enda rimliga beslutet som medlem i Biogas Väst.

Vårt utspel om att rädda byggjobben från stämman i måndags har fått bra genklang i media. Roligt! Som jag sa till GP är det frågan om "lågt hängande frukt". Inga nya förslag, bara sådant som vi diskuterat och är överens om att göra.

Anhörigstödet debatteras på insändarspalt. Centerpartiets Inger Offneby kommer att stå på sig i Nämnden för Handikapp och kräva att omsorgsbidraget inte minskas. Det Anhörigstöd som ges till den som vill betala anhörig, granne, vän, bekant för att klara vardagliga och nödvändiga saker. För oss är det en fråga om valfrihet och det behöver inte alls kosta mer än det gjorde om samma tjänster skall utföras av hemtjänst. Tvärtom kan ett väl utnyttjat anhörigstöd minska kostnader för hemtjänst. Det är en fråga om frihet för den enskilde att kunna ersätta en vän ekonomiskt när denne ställer upp. För yngre personer är det förödmjukande att ständigt behöva be någon om hjälp. Att ha en liten summa pengar att erbjuda den som hjälper gör det kanske lite enklare. Det skall inte jämföras med anhörigstödet i äldreomsorgen som vi gått med på att förändra. Två olika grupper har olika behov. Inom äldreomsorgen är hemtjänsten ofta den enda avlastning som i det långa loppet är bra både för brukare och anhörig. Här finns numera också ett utvecklat kundvalssystem. Det kommer snart även inom Handikappomsorgen.

Inga kommentarer: