söndag 25 januari 2009

Återställare

Helg! Och som vanligt en del handlingar att läsa. Aktuellt just nu, detaljplan för Kolla och för Tullen (brända tomten - ett förskräckligt namn, hoppas vi får döpa om den snart). Svaren på översiktsplanen för vindkraft ska redovisas på tisdag. Det ska bli spännande att se vad resultatet blir av det och hur intresserade övriga partier är att stödja vindkraftsetableringar i Kungsbacka. Det är ju några stycken som väntar på att få sätta igång sina projekt. Vi från centerpariet vill inte sätta några käppar mellan vingarna för någon.

Det mest anmärkningsvärda är en mindre publikt intressant fråga om att fatta nytt beslut om internbudgeten i kommunstyrelsen. Det föreslås att Kommunstyrelsens budget ska delas in i två delar, en som kommundirektören får lov att ändra i (den större) och en som politikerna får lov att ändra i (den mindre, således). För Centerpartiet är det grundläggande att en indirekt folkvald församling som kommunstyrelsen ska besluta om hela sin egen förvaltnings verksamhet, sätta mål och fastställa ramar för de olika delarna. Så vill vi att alla andra nämnder ska göra, varför då inte vår egen? Inför kommunstyrelsen i januari var det vi som såg till att det beslut som kommunstyrelsen fattar om budgetramar inte kan ändras, med mindre än att åtminstone KSAu ger sitt godkännande. Finns det verkligen en politisk majoritet för en återställare så snart efter beslutet i KS. Eller finns det goda argumnet för någon att ändra sig? Om inte; vad händer då?

Ägnade 3,5 timmar på MTB:n idag. Roger har rekat en "väg" mellan Åsa, Solryd, Torpasjön och Herred i Gällinge. Inte ens en stig utan det blev till att bära cykeln över berg, stock, sten, tuvor och is-belagda mossar. Jobbigt och inte speciellt kul. Mot slutet dock lite riktig cykling på sugande mjuka tjällossningsvägar runt Skärsjön och i Stockared i begynnande kvällskyla med våta fötter och kall överkropp. Nu seg i benen när jag med Banyfinal på teve tar mig an den sista delen av KSAu handlingarna. Försöker förbereda mig på en jobbig diksussion om politikers ansvar contra tjänstemännens i morgon. Fortsättning följer.

Inga kommentarer: