fredag 23 januari 2009

Dubbelpudel - eller vilken soppa

Klippper här in mitt svar till Föräldraföreningen i Åsa som mailat mig om den uppsagda kocken Niclas Larsson som nu fått sin tillsvidareanställning hos Kungsbacka kommun. Vill gratulera honom, föräldrarna och speciellt barnen på Åsa Gårdsskola. Samtidigt läge att ge lite "cred" till vår Serviceförvaltning som när de fick kännedom om saken agerade med ödmjuk följsamhet och situationsanpassning. Det är nu min förhoppning att alla parter, även skolans ledning, ska lära av misstagen, glömma skitsakerna och att arbetsro ska råda på Åsa Gårdsskola.

Här texten:
Till föräldrar i Åsa Gårdsskola via Åsa Föräldraförening.

Tack för Ert brev.

Ärendet som rör en anställning inom Måltider har jag informerats om via direktkontakter med föräldrar vid skolan, samt via media. För att ytterligare informera mig i ärendet har jag vidarebefordrat vad jag fått höra till berörda tjänstemän och vid dessa tillfällen ställt ytterligare frågor till dem.

Min roll som politiker är att företräda allmänheten och ta ansvar för kommunens verksamhet på ett övergripande plan, genom de ärenden som väcks politiskt, vid de sammanträden där vi deltar. Att agera och beordra i personalfrågor ingår inte i en politikers uppgift. Det är chefer och medarbetares ansvar att bedriva verksamheten, baserat på de mål och de ramar som fastställts politiskt.

Ert engagemang för barnens skolgång är viktigt. Lusten att lära och den prestation som kommer utav det är ett resultat av en helhet där maten och miljön där den serveras är en väsentlig del. Jag är därför glad och tacksam över Ert engagemang i denna och andra frågor som rör Ert närsamhälle och Era barn..

Jag är också glad över att vi nu kommit till ett läge där vi kan arbeta framåt och dra lärdomar av det som skett. Skola och måltider tillhör olika förvaltningar och styrs av olika politiska nämnder. Tillsammans ska vi ge bästa möjliga service till alla innevånare, stora och små. Vi måste därför samarbeta lokalt kring gemensamma mål utan att blanda ihop roller och ansvar.
Hoppas Ni är nöjda med mitt svar och respekterar att jag inte kan gå in i något djupare resonemang kring det aktuella ärendet.

Inga kommentarer: