torsdag 29 januari 2009

Gräv där du står i Halland, Kungsbacka och lilla Gällinge

Övverraskande utspel från moderaterna. Ett parkeringshus under torget! Moderaterna i Kungsbacka har ju inte gjort sig kända för att ta ut svängarna, framförallt inte när det gäller sådant som kan kosta skattebetalarna pengar. 300 000 per plats konstaterar Evert Jansson glatt. Nåja vi ska väl inte vara avvisande, men lite sund skepsicism skadar inte. Det blir kanske med detta som med biogasanläggningen, en utredning men inget beslut.

Själv drar jag söder- och österut idag med poltikerkollegan Eva(s) och Marie (från KS -plan). Vi ska följa småvägarna förbi Kläppastation till Frillesås för att sedan besöka serviceorterna Stuv, Idala, Förlanda och Gällinge. Återkommer nog med kommentarer efteråt. Lite före julhelgen gjordes en liknande resa med Per Ö, vilket gett till reulstat att vi nu beslutat göra en planstudie över Gällinge för att se vilket intresse och vilka möjligheter det finns att bygga ut och utvecka den orten till mer av ett kommundelscentra. I tisdags kväll ordnade Centerpartiet ett möte med drygt 30 besökare(!!), där ämnet var "Hur och varför ska Gällinge växa?" Faktum är att skolan står inför en diskussion om nedläggning på grund av sjunkande elevtal. Fotbollslaget Löftadalens IF står med nytt omklädningsrum för 3 miljoner men saknar barn till ungdomslagen. Något måste hända, men vilken är den lämpliga utvecklingen för Gällinge och de övriga delarna av gamla Löftadalens kommun. Helt klart är att lilla Gällinge är den ort som ligger närmast till hands att bli det kommundelscentra som de övriga småorterna skall samlas kring. Om det sker genom storaklig småhusbebygelse eller genom välvillig behandling av enskilda bygglov får vi se. Tack Mari Tastare och Börje Nilsson från kommunen för att ni medverkade vid mötet.

Slutligen glädjande besked från allianspartiledningarna om regionfrågan. Halland får bilda den Regionkommun som Hallänningarna så enhälligt önskar sig. Här lite om vad Centerpartiet centralt förväntar sig sig jag ska säga om detta :-)

"Regeringen har äntligen satt ned foten i regionfrågan. Detta är ett historiskt beslut som innebär att makten flyttas närmare människorna. Bollen är nu i rullning och principen om att vi i Sverige ska ha tre beslutsnivåer med rätt att ta ut skatt är fastlagd. Centralismen är bruten. Centerpartiets vision om att öka den enskilda människans inflytande och lokala själbestämmande är nu verklighet.
Överenskommelsen innebär att regionförsöken i Västa Götaland och Skåne permanentas. Dessutom beviljas ansökningarna från Halland och Gotland. På flera håll i landet blir det alltså tydligare hur politiskt ansvar kan och ska utkrävas.
För mig som boende i Kungsbacka och Halland ser jag med stor tillförsikt fram mot den process som kommer. Historiens vingslag hörs nu nära. För även om det skenbart kan kännas tryggt att lita till staten så är det endast vi själva som ytterst kan ta ansvar för vår egen framtid i den region vi lever och verkar." Hej hopp!

Skämt åsido. Det var väl ett helt OK uttalande. Det är nu upp till Halland att själva se till att regionen blir en framgångssaga. Det är grundläggande för att vi lyckas attvi även frotsättningsvis kan samverka över regiongränsen och dra nytta av närheten till storstadsregionerna i norr och söder. Här har Kungsbacka och Varberg en nyckeluppgift i det nordliga arbetsmarkandsregionbygget med Göteborg som kärnan. Utan Göteborg - Malmö hade regionbildningen i Halland varit en ickefråga.

Inga kommentarer: