fredag 30 januari 2009

Parkera moderatförslaget underst i byrålådan

Ju mer jag tänker på det desto skeptiskare blir jag till det så kallade utspelet om att göra ett parkeringshus under Stortorget. Att man så till den milda grad kämpar för sin rätt att köra bil ända fram till dörren på de butiker som man ändå inte tycks vilja besöka. Hur mycket är det tänkt att vi ska gräva ur innerstan och hur många arkeologiska utgrävningar behövs för att relisera förslaget? Minst 4 meter, långt inunder den gräns där man måste skydda sig för inrinnande vatten från ån. Vad kommer att hända med innerstadens attraktivitet under tiden? Illa genomtänt och heller inte som det förefaller speciellt väl förankrat i de egna ledet. Per Ödman skrattar åt förslaget och Hans Forsberg kommer att gråta när han ser vad det kostar. Nya utgifter är inte den mannens bästa grej precis. Nej, sluta springa fstighetsägarnas ärenden och satsa på inerstad med färre bilar och attraktivare butiker. Den frågan äger fastighetsägarna i innerstadsbolaget helt och hållet. Nu är det dags att genomföra satsningen på ny beläggning av torgytan, med belysning, bänkar och annan trafikföreing som leder bort bilarna, inte in. Det skall mycket till för att jag ska ändra uppfattning om deta förslag. Gräv ner det, en bit utanför stan. Varför inte intill motorvägen.

Inga kommentarer: