torsdag 22 januari 2009

Matnyttigt i media

Det har varit ett par händelserika dygn i Åsa. I tisdags morgon ringde en politikerkollega, tillika förälder till barn på Åsa Gårdsskola mig och berättade om "kocken", vars provanställning inte skulle förnyas. Jag, precis som andra har hört och läst om denne, enbart i positiva ordalag.

Så här långt är det nog på sin plats att göra klart vad som är politikerns roll i personalärenden i kommunen. Vi har till uppgift att vara medborgarnas röst gentemot kommunen. Vår uppgift är att väcka frågor och föra dem till beslut i de församlingar där vi är valda och att besluta i det som brukar kallas för "Vad-frågorna". "Hur-frågorna" är medarbetare och chefers sak att sköta. Som medborgarnas röst har vi rätt att ställa frågor för att kunna svara inför dem, för paradoxalt är det så att även om vi inte kan påverka allt som händer så är det ändå vi som har ansvaret gentemot medborgarna. Att medverka i den demonstration som skulle hållas hade varit helt uteslutet för mig och andra inbandade politiker Vad skulle jag göra eller säga där?

Som ordförande i Nämnden för Service förde jag vad jag fått veta vidare till den ytterst ansvarige tjänstemannen. Han har hållit mig informerad om utvecklingen. Allting som skett är så vitt jag förstår ett resultat av dialog, samarbetsvilja och goda avsikter från de inbandade förvatlningarnas sida.

Att få läsa i Expressen om en händelse som man har haft förmånen att följa på det sättet är en ny upplevelse! Troligen inte sista gången det händer. Media har makt. I en anställningsfråga har jag lika lite rätt till att "luska" som någon annan. Det kan finnas saker som ingen, inte ens jag, måste veta och det ska man respektera.

Nu förefaller det som allt är tillbaka på ruta ett. Provanställningen har blivit en tillsvidareanställning vilket accepterats av alla inblandade. En bra lösning! Media får ägna sig åt att bevaka något annat ett tag, eller.....?

Jag har tagit emot ett mail från Åsa Gårdsskolas föräldraförening som jag ska svara på i morgon. Det och ett mail från en Forsbäcksbo som är arg och ledsen över den tragiska dödsolyckan i onsdags kväll. Det blir nog en svårare debatt att ta sig an.

Inga kommentarer: