tisdag 20 januari 2009

Att försöka ta kommandot över skeendet

Ganska nöjd fast timman är sen, mycket sen.

Förra tisdagen pressades det i Kommunstyrelsens arbetutskott fram ett beslut att Kommunstyrelsen ska själva fatta beslut om sin budget i januari (och inte i februari, två månader in på det år budgeten gäller). Beslut fattades idag, två gånger. I KSAU på förmiddagen och I KS på eftermiddagen. Och dessutom med tillägget att inte ge förvaltningen möjlighet att ändra budgeten in blanco efteråt utan politiskt godkännande. Det är inte sådana händelser som väcker rubriker i tidningarna. För en utomstående totalt ointressant, men för demokratin, styrningen, ansvarstagandet otroligt viktigt. Man måste nog vara politker för att fatta det och inte alla politiker förtår heller. Bara dom som vill något. Time for a change!

Inga kommentarer: