lördag 18 november 2017

Vad för sorts läder har dina skor?

Hej Xxxx
Det är bra att du söker upp mig på Centermailen, det är ett av de säkraste sätten. Allra säkrast är ola.johansson@riksdagen.se.
Att besvara ditt mail är något jag gör med stor tvekan, eftersom jag sett hur det på aktivisternas sida används mot mig, mot journalister som bara gör sitt jobb, emot de grannar, vänner och lantbrukare som tar verksamhetsidkaren i försvar och påtalar de trakasserier han och hans familj utsatts för, bland annat dödshot. Den ende privatperson jag kan minnas att jag nämnt vid namn är den som uttalar sig för aktivisterna och vid ett flertal tillfällen tack vare oss fått lov att (via massmedier) rikta falska anklagelser mot företagaren och det sätt han (fullt lagenligt) beskriver sin verksamhet. Det skulle förvåna mig mycket om Richii har något emot det. Vårt uppmärksammande av metoderna som protesterna använder sig av, innebär inget försvar vare sig för branschen, eller den verksamhet som bedrivs, utan är precis det vi säger - ett sätt att peka på orimliga tillvägagångsätt att ta lagen i egna händer. Jag är själv inte en person som skulle kunna känna mig bekväm som ägare av en päls, däremot så har mina skor jag går i skinn av naturläder. Det kanske även dina har?
Jag förstår att personer som inte äter kött har starka skäl till det, men det rättfärdigar inte de sabotage som sker mot kycklinguppfödare, grisbönder och andra djurhållare, eller myndighetspersoner som har att se till att lagar och regler efterlevs på svenska jordbruk. Jag hoppas det får ett slut och att en normal samtalston kan återfås i detta. Det du beskriver kan jag läsa och ta till mig och är säker på att det finns olika versioner om bakgrunden. Jag är ingen domare, utan lagstiftare. Har misshandel skett så ska det anmälas till polisen och såvitt jag vet finns det inga fällande domar som ger stöd för tesen att någon har misshandlat eller hotat någon - ännu så länge - vare sig på den ena eller andra sidan. Jag förväntar mig inget annat än att valda citat ur detta mail kommer att kopieras och läggas ut för att användas emot mig. Jag skulle önska att om så sker du meddelar mig det i god tid.
Vänliga hälsningar
Ola Johansson

Mailsvar 2017 11 17

Inga kommentarer: