måndag 16 januari 2017

Tidsbegränsat byggstrul i Kungsbacka

Satte morgonkaffet i vrångstrupen i torsdags när KungsbackaPosten publicerade nyheten att Länsstyrelsen beslutat upphäva ett beviljat bygglov med startbesked för 52 bostäder på fastigheten Kläppa 2:2 invid Åsa pendeltågsstation. Ägaren till en fastighet några hundra meter från området har överklagat och en sådan måste så klart behandlas. Den klagande har till exempel anfört att det pågår ett pålningsarbete och att det därmed inte är troligt att det handlar om tidbesgränsad användning.

Länsstyrelsen ger inte den klagande rätt på den punkten men menar ändå att det inte är tillräckligt tydligt att det rör sig om tillfälligt bruk. Dessutom påstår man felaktigt att det saknas hissar till tredje våningen i den huskropp som har en tredje våning. En feltolkning av vad som står i ansökan.

Modulhusen ska ställas på plintar och fastigheten är förberedd och grundlagd på enklaste sätt, men det är klart att det syns, det är en byggarbetsplats. Redan i morgon tisdag förväntas modulhusen levereras. Det vore märkligt om inte den byggkran som redan finns på plats ska ställa av husen någon annan stans än på plintarna.

Det torde vara uppenbart, eftersom ansökan gäller det, handlar om tidsbegränsad användning. Redan om några veckor förväntas regeringen komma med lagförslag som innebär ytterligare förenklad prövning. Länsstyrelsens agerande gör att man frågar sig om de förstår vad de ställer till med. Å andra sidan borde Kungsbacka kommun varit tydligare med att de avser använda lägenheterna för att tillgodose bosättningskravet för nyanlända som tilldelats vår kommun och att det måste ske snabbt genom tillfälliga byggnader.

Jag har agerat och informerat mig under dagen, både av Eksta och av Länsstyrelsen. Förstår att det hela sannolikt kommer att lösa sig med att kommunen kommer in med en ny bygglovsansökan som förtydligas på vissa punkter. Då, men först då kan länsstyrelsen i Halland göra rätt. Jag som sitter med i Länsstyrelsens Insynsråd hoppas jag medverkat till sakens lösning och har något att ta upp på nästa möte.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: