tisdag 26 augusti 2014

Se hela landet som en potentiell byggarbetsplats, låt byggkranar resa sig!

Onsdagen den 27 augusti landar jag i Visby för att besöka platser på Gotland där det planeras och genomförs bostadsbyggande. Den 28 augusti besöks Falköping, på måndag den 1 september är det Värmland och Örebro och den 2 till Kalmar. I förra veckan var jag på bostadsresa till Strömstad. Det är roligt att följa utvecklingen och träffa Centerpartister som är engagerade i samhällsbygget. 

Genom att ge byggföretagen långsiktigt hållbara förutsättningar och visa tydlighet med att det är genom kostnadseffektivt byggande, inte subventioner som vi håller hyresnivåer och fastighetspriser nere. Bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart och närmar sig de nivåer de långsiktigt behöver för att råda bot på bostadsbristen.

Låt inte enbart bostadssituationen i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmös styra debatten, utan se hela landet som en potentiell byggarbetsplats, menar Ola Johansson. Idag är Sverige tudelat. Det vill Centerpartiet ändra på. Vi vill se byggkranar resa sig på fler platser.

Fenomenet med regelkrångel, särkrav, planprocesser och långa överklagandetider borde enbart vara ett storstadsproblem. I de flesta av landets 123 kommuner, som har haft en stillastående eller vikande befolkningsutveckling, skulle glädjen vara stor hos plankontoren om man finge sysselsätta sig med planläggning av bostäder för äldre och för unga som behöver flytta hemifrån.

- Företagen som expanderar behöver rekrytera och attrahera kvalificerad arbetskraft.

- Migranter som väntar på kommunplacering behöver en bostad från vilken man kan göra en nystart i vårt land.

- Äldre som behöver tillgängliga bostäder, utan ansvar för trädgård och underhåll behöver moderna hyreslägenheter.

- Barnfamiljer söker sig till något eget, med närhet till skola, en aktiv fritid, kulturutbud och kollektivtrafik.

- Vi behöver göra äldre bostäder mer energieffektiva och modernisera för tillgänglighet och digital teknik.

Det brutna skogs- och ängslandskapet med öppet vatten drar inte bara till sig turister och naturintresserade storstadsbor. De är potentiella boendemiljöer och grunden för en levande landsbygd med växande företag.

Vi vill se:
- Större möjligheter för kommuner att stödja och nyttja sina kommunala bolag för att åstadkomma en önskad bebyggelse för kommuninnevånare med särskilda behov, framförallt äldre.

- Utökade kreditgarantier (utökat schablonbelopp) riktade till svaga bostadsmarknader, för att stödja utbyggnaden av egna hem, ägarlägenheter, samt ny- och ombyggnad av småhus och flerbostadshus som upplåts med hyres- eller bostadsrätt.

- Främja industriellt byggande, genom flexibel planering och skarpare definierat byggherreansvar.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: