måndag 6 maj 2013

Freiburg hållbart grönt och tänkvärt

Under dagen har vi fått bekanta oss med stadsdelen Vaubahn, en stadsdel med 10 000 bostäder på gammal Fransk militärförläggning som överlämnades så sent som på 1990-talet till det förenade Tyskland och som köptes av Freiburg stad. Efter en arkitekttävling med över 200 förslag antogs efter bara ett par dagar en plan som möjliggjort en stadsdel, med väldigt lite biltrafik, tillgänglig kollektivtrafik, cykel och gångtrafik och gröna kvarter, med solenergi, passivhus och och verksamheter.

Vi har hört talas om byggemenskaper som skapat hela kvarter för ägandelägenheter och privata hyresrätter om vart annat. Det är förvisso imponerande, men med åren ser man att underhållsbehoven ökar. Fastighetspriserna rakar i höjden och det är inget för de med låga inkomster, tvärt om. Den bohemiska miljön, döljer ett välstånd som nog är unikt för Tyskland och staden som också har kvarter med sociala problem och utanförskap.

Visst är det imponerande vad man har åstadkommit, men något säger mig att bakslaget inte är långt borta.

Mötet med den vice borgmästaren er en bild av en stad på 200 000 inv. som växer, men som som också har problem med den snabba tillväxten (strax under 1%). Tyskland anses ju ha snabba planprocesser med få överklaganden. Det gäller inte Freiburg, där byråkratin är omfattande och NIMBY-mentaliteten växer, bland de unga välutbildade och de äldre återkommande inflyttarna på 60 år.

Solar Center är ett kluster där innovationer kommersialiseras i samverkan och sund konkurrens. Här får företag växa av egen kraft utan statlig inblandning. Imponerande. Tänkvärt är att det nu i Tyskland förefaller vara ett bakslag i synen på förnybar energi från opinionens och den styrande majoriteten. Det kan ha att göra med det snabba och förhastade energipolitiska beslutet att misstänksamheten gentemot sol, vind och biogas växer. Ytterligare något att tänka på här på hotellsängen i det gröna Hotellet Best Western Viktoria medan åskan mullrar utanför.

Ola Johansson
Centerpartiet- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: