söndag 26 augusti 2012

Centerpartiet vill bygga ut Yrkeshögskolan

I morgon måndag den 27 augusti besöker min Riksdagskollega Per Lodenius från Norrtälje, Stockholms län vår kommun för att träffa politiker, tjänstemän och elever från vår Yrkeshögskola. Jag är själv engagerad som ordförande i en av ledningsgrupperna och ser på nära håll hur viktig den är för att skapa möjlighter till arbete. Mer platser på Yrekshögskolan är något Centerpartiet driver i budgetförhandlingarna med de övriga Allianspartierna.

Såhär skrev jag och Stellan Petré i lokaltidningen för några veckor sedan:

"Ett problem i jobbpolitiken är att det brister i kopplingen mellan skola och arbetsmarknad. Vi måste satsa på utbildning som leder till jobb. Yrkeshögskolan (YH) visar goda resultat. Nio av tio får jobb eller startar företag efter avklarad utbildning.

Det finns åtta högkvalitativa utbildningar som attraherar elever, även långt utanför Kungsbacka, allt ifrån tandsköterskeutbildning till CAD-konstruktion och Energianalys inom bygg. Utbildningarna är eftertraktade därför de genomförs i nära samarbete med näringslivet, är anpassade till arbetsmarknadens krav och leder till arbete.

Det är med förvåning vi ser hur myndigheten, trots goda erfarenheter, bra resultat och starkt engagemang från elever och lärare, plötsligt väljer att inte låta oss starta nya årskurser i flera av de redan etablerade kurserna. Hösten 2012 startar visserligen med fyra nya utbildningar, vilket är glädjande, men förmågan i Kungsbacka är större om viljan från staten finns.

Efterfrågan på YH-utbildningar är nästan fyra gånger större än vad som erbjuds idag. Trots yrkeshögskolans framgångar är antalet platser på 16 000 i landet fortfarande relativt få. I jämförelse studerar över 350 000 personer på högskolor och universitet. Centerpartiet vill kraftigt bygga ut Yrkeshögskolan. Under en fyraårsperiod vill vi se 10 000 nya platser. Det skulle ge fler utbildningar också i Kungsbacka.

Vi vill ge mer långsiktiga spelregler till yrkeshögskolorna. Idag får vi bara besked om finansiering att driva utbildningen i två perioder. Det är för kort tid och Centerpartiet vill åtminstone fördubbla den. Det ger bättre förutsättningar för näringslivet att vilja investera och medverka till att utveckla utbildningarna, skapa praktikplatser, locka fler studenter och höja statusen på utbildningarna."

Stellan Petré, Centerpartiet, ledamot i Nämnden för gymnasium och arbetsliv
Ola Johansson, Centerpartiet, Riksdagsledamot

Inga kommentarer: