söndag 20 maj 2012

Varför så rädda för Bagge

För några veckor sedan lanserades planerna på Dreamhill Academys etablering vid Tjolöholms slott. På kommunens hemsida beskrivs planerna och hur handläggningen går till. Nu är det ju inte självklart att det blir någon producentskola i Anders Bagges regi och det beror inte bara på våra egna beslut. I slutändan är det Bagge själv som bestämmer om det blir Kungsbacka, eller någon annan kommun. Det här inlägget syftar inte till att plädera vare sig för eller emot. Jag vet att partierna sliter med frågan och det gäller även mitt eget, Centerpartiet.

Vad man kan fundera över är den försiktighet som tycks prägla Kungsbacka när det gäller satsningar på sådant som kan bidra till att stärka varumärket. Tjolöholms slott är verkligen en tillgång och det sätt man genom åren förhållit sig till det präglas av en tvehågsenhet och ibland en avoghet.

Hur slottets, dess historia, naturen, miljön och dess kvalitéer förvaltas av stiftelsen, dess styrelse och intendenten Maria Sidén är en knivsegg att balansera på, varje gång ett nytt förslag på sidoverksamhet presenteras. Bagges musikakademi skall prövas gentemot detta i första hand. Nu hamnar fokus istället på kommunens engagemang och planerna på att finansiera en byggnads uppförande med investeringsmedel.

Byggnaden måste man utgå ifrån kommer att uppföras helt i enlighet med den detaljplan som sedan några år finns för slottet och omgivningar, vilken bland annat just syftar till att möjliggöra fler byggnader än de som redan finns. Självklart på behörigt avstånd från slottet. Det är ju också ganska självklart att det är kommunen och inte en privat byggherre som låter uppföra och förvalta. Hur skulle det gå till annars? Att någon utomstående äger en byggnad på platsen känns som ett alternativ som är svårare att acceptera.

Det är också ganska självklart att verksamhetsutövaren, oavsett om det är ett hotell eller en skollokal med internat och studios är en extern sådan. Den kommunala kompetensen att driva hotell torde vara begränsad och sannolikt skulle ett sådant tilltag strida mot kommunallagen. Just övernattningsmöjlighet är något som stiftelsen saknat, dels som komplement till besöksverksamheten och framförallt för bröllopsgäster. Såvitt jag förstått öppnas en sådan möjlighet med Dreamhills etablering.

Oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om går det ju inte att tänka bort slottet. Självklart är det i den fonden Bagge tänker sig att musikakademin skall bedrivas. Så länge inte tillgängligheten för allmänheten inskränks och några ombyggnader inte sker borde det inte finnas något som hindrar stiftelsen att upplåta även slottet för Dreamhill att disponera, precis som man gör för andra. Göteborgspostens ledarskribent Maria Haldesten tvivlar på det i en krönika, men den oron är överdriven. Det är alltid lättast att säga nej, för då behöver man inte förklara sig, eller presentera några alternativ.

Med detta sagt som en bakgrund så är min uppmaning till Per Ödman (m) och andra ledande företrädare för majoriteten att våga vara tydliga och tala klarspråk kring vad ni verkligen tycker. Ja, eller nej. Tvehågsenhet och rädsla kommer att ödelägga planerna och försvåra varje försök att hitta någon annan passande verksamhet som långsiktigt ska stärka stiftelsen och säkra finansieringen, utan att ta i anspråk mer skattepengar än det kommunen sätter av idag.

Det gäller att rakryggat förklara för kommuninnevånarna och media varför det är bra för Kungsbackas varumärke och attraktionskraft att Musikakademin kommer hit och varför det är bra för Tjolöholm.

Ola Johansson
Centerpartiet

PS
Man kan ju å andra sidan reflektera lite över varför det går så fort nu, medan frågan om en hall för vårt elitserielag i handboll dras i långbänk.


3 kommentarer:

Maria Haldesten sa...

Sunt förnuft bör inte förväxlas med rädsla! Och att göra investeringar som blir till stöd för enskild näringsidkare är faktiskt ett lagbrott.
Vidare är det stor skillnad på tilfälliga arrangemang, som julbord eller några dagars filminspelning, och heltidsverksamhet i form av en skola. Tjolöholm är inte Thorskogs, Baldersnäs eller Örenäs där kommersiell verksamhet är ett faktum sedan många år. Tjolöholm är ett unikt museum! Och filmare som vill utnyttja det får betala därefter. Hittills tyder inget på att Dreamhill är beredd att göra det! Således finns överhängande risk för att den planerade verksamheten blir en förlustaffär för Kungsbacka.
Och Ola, om du skriver ett inlägg i syfte att plädera för Bagge, var då ärlig med ditt uppenbara uppsåt!

Ola Johansson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ola Johansson sa...

Rädsla och sunt förnuft är inte samma sak. Enligt min mening är det sunt förnuft att granska de avtal som ingås innan de godkänns, men till kategorin rädsla hör att per automatik avfärda allting som är tillåtet och möjligt för att stärka Tjolöholm och Kungsbacka varumärke. Maria ditt sätt att definiera Tjolöholm som ett museum visar att du inte har den helhetssyn som krävs för att se den fulla potentialen. Slottet, dess fasad och interiör har rustats upp för många miljoner, såväl sakttepengar som medel från Hallandsmodellen. Resultatet ska bevaras, men också nyttjas. Detsamma gäller området - miljön som inte enbart skall betraktas som ett reservat utan ett levande tillgängligt markområde för såväl ickekomersiell som kommersiell verksamhet.