torsdag 21 juli 2011

Allemansrätten och skogsriket

Under sommar har det i flera tidningar blossat upp en debatt kring den lagstadgade sedvänjan vi har i Sverige, Norge och Finland, med Allemansrätt. På SvD Brännpunkt och nu nyligen på Göteborgspostens debattsida.

Jag tycker det är viktigt och bra att frågan diskuteras öppet. Om inte annat för att uppmärksamma problemen med nedskräpning och förstörelse av skog och mark. Det är också bra att turistföretagen och upplevelsenäringen berättar varför Allemansrätten är viktig för deras möjlighet att utvecklas och skapa arbetstillfällen och inkomster på landsbygden.

Om jag förstått det hela rätt så är det inte så att den översyn som Miljöminister Andreas Carlgren gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra, syftar till att nödvändigtvis ändra lagen. Måhända räcker det att bättre tillämpa de lagar som finns för att sätta dit de som plundrar markerna på bär och svamp, eller de som trampar ner, bryter grenar och förstör berghällar genom att elda direkt på dem. Jag kanske är fördomsfull, men jag misstänker att den naturovane storstadsbon som på egen hand är ute i skogen är ett större problem än den som i grupp under ledning av en erfaren  guide med lokalkännedom.

Om några dagar hoppas jag få en debattartikel publicerad i ett antal morgontidningar där jag problematiserar kring frågan och hur illa eventuella inskränkningar i allemansrätten matchar visionen om Skogsriket Sverige som vår Landsbygdsminister Eskil Erlandsson lanserar.

Ola Johansson, Centerpartiet

Inga kommentarer: