onsdag 11 maj 2011

Obegripligt ointresse o(m) vindkraft

Just hemkommen efter en spännande dag, med valarbete i Strömstad och Tanumshede, där två vårdcentraler besöktes och jag fick bekanta mig med ett projekt där ambulanssjukvården samverkar med kommunernas omsorgspersonal på ett sätt som jag har svårt att tro är möjligt i Halland, där misstron mot Regionen, åtminstone från Kungsbackas sida fortfarande är mycket stor. Överraska mig gärna!

Så värst överraskande var det då inte att på exakt tid komma till Helleviks samlingslokal i Förlanda (för de som inte känner till det, så ligger Förlanda i Kungsbacka kommuns sydöstra hörn, med gräns emot Björketorp och Horred i Marks kommun). Där och i Idala planerar Lygnern Vind att bygga en vindkraftspark med 18 verk, varav 16 i Kungsbacka och de övriga två i Mark. Kommunfullmäktigeledamöterna var inbjudna och på deras inrådan hade datumet ändrats. Den ursprungliga planen vara att samköra mötet med Marks politiker. Eftersom Kungsbacka hade sitt budgetmöte den 3 maj så ändrades datumet till ikväll den 11 maj. Marks kommunpolitiker slöt upp med 7 personer av 51 möjliga. Vilket är ett hyfsat utfall med tanke på att endast två av verken kommer att placeras i den kommunen, ett hundratal meter från kommungräns mot Kungsbacka. På mötet i Hellevik kom också 7 gäster och av dessa var det högst 5 som tillhörde målgruppen på 61 personer fördelat på de 16 verken som ligger i Kungsbacka.

Av de tunga kommunpolitikerna var det ingen förutom Fredrik Hansson, C, som kom. Var fanns Ödman, Borg och Landergren? De sistnämnda hade varsin representant på plats med uppgift att rapportera hem. Det styrande partiets totala ointresse för en betydelsefull näringslivssatsning som har påverkan på kommuninnevånarna på landsbygden är obegripligt att förstå. Mycket kan sägas om sakfrågan och hur det vrids och vänds för att hindra utvecklingen. Ingen vettig förklaring till varför översiktsplanen dröjer har ännu hörts från den person som medvetet hindrar behandling i fullmäktige. Nu har två år gått sedan planen genom samråd förankrades demokratiskt bland kommuninnevånarna. Vad som ska bli av den nu vet ingen. Under tiden kämpar vindkraftsföretagen på för att leverera den energipolitik som Alliansen kommit överens om och som Riksdagen beslutat. I Kungsbacka råder det totalt stiltje. Grattis Carl Silfverskjöld och Gåsevadholm som har ett laga kraftvunnet bygglov. Äntligen får vi se vindkraft i Kungsbacka!
Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

2 kommentarer:

MathiasP (@sandlyckan) sa...

Jag anser att regelverken för vindkraftsetableringen måste förbättras samt att det kommunala vetot bör behållas, inte minst för demokratins skull, men när jag läser om de kommunala politikernas makalösa ointresse blir jag mörkrädd och kan inte annat än att konstatera att invånarna är övergivna.

Mathias Persson (@sandlyckan) sa...

Jag hyser mina tvivel om huruvida regeringens vindkraftsplan är bra eller inte. Inte pga av vindkraften som energislag utan på det sätt som utbyggnaden ska ske på.

Jag anser att reglerna är otydliga och kravställarna är inte nog ifrågasättande avseende entreprenörernas regeltolkningar. Det gör att det kommunala vetot är enda livlinan enskilda kommuner har och det gör mig därför riktigt ont när kommunala representanter inte visar större intresse för något som kommer beröra så många. Om ni pratar om prioriteringar är det dags att prioritera detta.

En aktiv kommun är i dagsläget invånarens enda chans. Stå upp tills reglerna är justerade till att gynna alla.