onsdag 6 april 2011

Dag med debatter av olika karaktär

Idag hade jag möjlighet att delta i debatt om motioner kring plan- och byggfrågor från den allmänna motionstiden. Det handlade omi vilken utsträckning staten skall lagstifta fram en viss typ av planering eller byggande, eller om man ska överlåta detta till kommunernas planeringsfolk, byggföretag och den ansvariga myndigheten Boverket. Det var min första insats som officiell talesperson i dessa frågor så det kändes ecxtra bra att det gick bra. Två replikskiften gav mig dessutom möjlighet att utveckla tankar kring köpcentrum och studentbostäder. Tyvärr föll en del av inlägget bort, som handlade om cykelfrågor. Här hade jag velat göra en markering om kattegattsleden, som jag tycker är bra men alttför kringelikrokig genom länet och därför lämpar sig dåligt för cykelpendling.

Här är länken till hela debatten med mina inlägg och repliker.

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx

Jag klipper även in den del av anförandet som inte blev framfört.

"Andra planekonomiska tendenser ser vi i förslaget att vi skall utarbeta parkeringsnormer för cyklar. Jag är själv väldigt kritisk till att det överhuvudtaget finns parkeringsnormer. Dom hindrar utveckling av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik genom sin blotta existens. Nu föreslås likadana normer för parkering av cyklar. Jag vet inte…. Själv gillar jag att cykla, jag har tre stycken hemma. Det är snarare fler gång- och cykelvägar och väder och brottskyddade cykelparkeringar vid hållplatser som behövs.
Åsa Torstensson, Centerpartiet, satsade under sin tid som Infrastrukturminister på cykelvägar i åtgärdsplaneringen 2010-2021. Min partikamrat Kent Johansson från Skara har fått i uppdrag att ta fram en cykelutredning och det planeras för en Kattegattled som är 35 mil lång mellan Helsingborg och Göteborg. Halland är ju en betydande del av den sträckan och jag hoppas för egen del att leden kunde vara något kortare, rakare och mer attraktiv för cykelpendling. Att sick-sacka sig fram genom länet, backe upp och backe ner, vet jag inte i längden är något cykelturisten önskar sig."

Så till nästa diskussion som kom från ingenstans

Sedan började ju dagen med ett rapportinslag där en riksdagskollega från Stockholm och sedan ytterligare en gick ut och tyckte Maud Olofsson borde avgå innan valet. Det föranledde Radio Halland att kontakta mig och göra en intervju som sändes i nyheterna under eftermiddagen. Här är en länk till den. Tidigare har jag ju härifrån uttryckte ett stöd för Anna-Karin Hatts kandidatur till partistyrelsen. Det handlar inte om partiledarskapet, här har jag ännu föertroende för Maud, men förstår att de som känner för att mullra lite i frågan gör det. Vär är ju trots allt ett öppet parti som ska kunna föra en sådan diskussion, utan att den enne eller andre ska behöva vara "körd" i pariet efteråt. Synd att inte allt jag sa kom med för det blev ganska bra.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=4441796


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: