onsdag 12 januari 2011

Dags att avgå i tid, Lars Ohly (eller återanställningsintervjun på SJ)

Lars Ohly Vänsterpartiet har på brännpunkt i Svenska Dagbladet reagerat på min, Anders Åkesson, Roger Tifensee och Per Åslings artikel om hur järnvägstrafiken kan förbättras med ökad konkurrens.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lars-ohly-avregleringar-ar-ett-stort-misslyckande_5855421.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lars-ohly-avregleringar-ar-ett-stort-misslyckande_5855421.svd#tw_link_widget

Lars Ohly om någon börjar kanske inse vikten av att "avgå i tid" och då syftar jag inte bara på hans partiledarskap i Vänsterpartiet. Om det blir så som allt fler av hans partikamrater vill är han snart tillbaka från sin tjänstledighet, som SJ-anställd. Jag vill på intet sätt misstänka att det är utifrån en jävssituation han argumenterar för SJ´s ställning. Värnandet av statliga monopol är en viktig sak för det parti han (enligt många) allt för länge varit ledare för. Vad kan man annat vänta sig av en person som alltjämt kallar sig för kommunist. Vad kan vi vänta oss av näste V-ledare, Jonas Sjöstedt?

Lars Ohly förbiser, eller väljer att förvanska en del fakta. Här är några sanningar som undgått de röda argusögonen.

- idag satsas det mera pengar till Drift och Underhåll än det gjordes under Vänsterstödda S-regeringar tidigare.

- höjda banavgifter som Vänsterpartiet och övriga Rödgröna motsatt sig går direkt till Drift ochUnderhåll av bansystemet och ger avgiftsrättvisa mellan väg och järnväg, idag är järnväg subventionerad i förhållande till väg

- de Rödgröna gjorde gemensam sak med Sverigedemokraterna och förhindrade Riksdagen att skapa möjligheter till att affärs & avtalsmässigt höja avgiften på Öresundsbron. Det skapar årligen ett hål på ca 150 mkr som går ut över möjligheter att säkra bland annat underhåll av svenska järnvägsnätet.

- Ohly´s lösning är rimligen mera monopol. Bekymret är ju att det företag han är tjänstledig från (SJ) uppför sig som en klassisk monopolist och därmed skapar en del av de bekymmer vi ser.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/battre-konkurrens-raddar-jarnvagen_5854545.svd


Detta är saker vi vill peka på i vår artikel, samtidigt som vi bland annat vill sänka avkastningskravet på SJ för att förbättra deras konkurrensmöjlighet och ge dem ett ekonomiskt utrymme att göra nödvändig upprustning av lok och vagnar. Flera tågoperatörer, även SJ, har lok som åsamkar skador på kraftförsörjningen. De problem vi sett med nedrivna kraftledningar orsakas av illa underhållna och felkonstruerade fordon. Med enkla åtgärder (autdrop device) från tågoperatörens sida hade 7-timmarsstoppet utanför Mjölby i december antagligen kunnat undvikas. Med ett 20-tal övervakningskameror utplacerade under strategiskt utvalda järnvägsundergångar i landet kunde alla tåg som med stor säkerhet, innan de når sin slutdestination, river ner sin kontaktledning, kunna tas till närmaste stickspår för att repareras.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: