måndag 20 december 2010

Bostadspolitiken går igen

Jag har under förmiddagen representerat Centerpartiet i debatten i Riksdagen om utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Det blev en debatt där S -ordföranden i Civilutskottet Maryam Yazandafar (S) räckte ut en hand för en långsiktig bostadspolitik. Det blev tydligt, inte minst när de övriga rödgröna talarna gick upp i talarastolen att den handen är hårt knuten kring den centrastyrda subventioneringspolitk som kännetecknat det bostadspolitiska misslyckandet under tidigare S-regeringar.

Nu visar alla tecken att bostadsbyggandet stabiliseras på en hög nivå. I mitt anförande som ni finner bakom denna länk; http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx, talar jag om vikten av att alla ska kunna förverkliga sin egen bodröm och skapa ett hem såhär i juletid. Att hela landet skall bebos och bebyggas och att det behövs stabila satsningar på energi och miljöpolitiken på nationell nivå för att bland annat bostadsbyggandet skall utvecklas mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart byggande.

Jag talade ganska mycket om Kungsbacka idag och framhöll vår kommun som ett positivt exempel. Samma debatt pågår också hemma. Vänsteroppositionen klamrar sig benhårt fast vid inställningen att det är kommunen som ansvarar för att det byggs och bara vi sätter målen tillräckligt höga så ordnar sig resten. Enda skillnaden är att här görs denna inställning nationell. Här är det inte ens kommunernas ansvar att tillse att deras innevånare har tillgång till bostäder. Det skall Riksdag och Regering bestämma.

Det var mycket som hann med att sägas under de dryga 11 minuter jag fick lov att tala. Ingen begärde replik på mig av oppositionspartierna. Var beredd på det och blev lite besviken. Däremot begärde SD ledamoten Carina Herrstedt, representerande Södermanland, men boendes i Landskrona ordet under mitt anförande. Trodde att det berodde på att jag nämnde hur det varit positivt för våra möjligheter att ta emot flyktingar i Kungsbacka att vi har fart på bostadsbyggandet. Så var inte fallet. Hon gick upp i talarstolen för att berätta att de stöder majoriteten i utskottet, det vill säga Alliansen och att de i övrigt inte har tagit fram något bostadspolitiskt program. Bara att de möjligen vill riva vad hon själv kallar för "ghetton" och där bygga nytt och energisnålt. Det avslöjar deras utandförskaps- och anti integrationslinje som syftar till att göra många svenskar hemlösa.

Hur begär man replik på sådant? Kanske jag borde ha gjort det för att säga just detta. Om deras bostadspolitik ännu så länge endast är fokuserad på att riva bostäder hellre än att skapa trygga och bra boendemiljöer i hela landet för alla svenskar så har det mycket kvar att leverera. Det går inte att kritisera dem för att de saknar poltik på flera områden. Detta borde vi ha krävt att få besked om redan innan valet. Nu är de här och ges möjlighet att kasta in jästen efter degen i fråga efter fråga.

Debatten där även det ansvariga statsrådet Stefan Attefall, Kd, deltog gav inga nya besked, förutom att att bostadsfrågorna har en central roll i skapandet av en politik för hållbar tillväxt i hela landet som kommer alla som bor i landet till del. Med detta lär jag som bostadspolitisk talesperson få lov att återkomma. Vänstersidan står kvar vid betongpolitiken samtidigt som vi ser ett bostadsbyggande på rekordnivåer i landet.Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: