lördag 9 oktober 2010

Hallandspolisen följer inte egna rutiner

I kvällens SVT Rapport hör vi "Jenny" berätta om att hon misshandlats av sin sedemera kriminelle partner, utan att polisen tog hotet från honom på allvar och gav henne det skydd hon behövde och hade rätt att få.

http://svt.se/2.22620/1.2184842/kvinnomisshandel_polisen_saknar_fungerande_rutiner?lid=puff_2184532&lpos=extra_0

Det skulle vara intressant att höra ansvarig ledning för Polisen i Hallands förklaring till uppgifterna att de inte följer de checklistor som upprättats.

Inga kommentarer: