fredag 8 oktober 2010

Bingo i utskottsvalet

I torsdags eftermiddag höll Centerpartiets nyvalda Riksdagsgrupp sitt årsmöte, där det bland annat beslutades till vilka utskott vi 23 ledamöter skall föreslås. Val av utskott förrättas i kammaren den 12 oktober.

Jag hade på förhand rangordnat mina önskemål och skickat dessa till Centerpartiets kanslichef. Valberedningen i Centerpartiet hade att ta ställning till mina och andras önskemål och sedan matcha dessa mot övriga, samt göra överväganden om hur Centerpartiet på bästa sätt föra ut sin politik och får gehör för denna i Riksdagen.
Glädjande nog tillgodosågs både mitt första och andrahandsval.

Tillsammans med Anders Åkesson, från Kalmar kommer jag att arbeta i Trafikutskottet.

Det säger sig självt att det är en viktig position för Halland och övriga Västsverige då många av de stora investeringar i Infrastruktur på närmar 500 miljarder kronor som presenterats av Alliansen, genom Centerpartiets Åsa Torstensson, kommer att ske här.

Tillsammans med Per Lodenius, Stockholms län, kommer jag att arbeta i Civilutskottet.

Jag valde Civilutskottet just för att det just i detta utskott kommer att avhandlas ärenden som ligger nära och i hög grad påverkar kommunernas villkor för utveckling.

Jag tänker närmast på planeringsfrågor och bostadspolitik. Just dessa frågor kommer att bli mina särskilda bevakningsområden, då tanken är att Per och jag skall dela upp arbetet mellan oss. I praktiken kan man betrakta mig som Centerpartiets talesperson i bostadspolitiska frågor och fysisk planering.

Inga kommentarer: