tisdag 14 september 2010

Medvind för Biogas - Leader beviljar stöd

Det finns alltid saker att glädjas åt. Ännu en framgång för det lokala initiativet från några lantbrukare i Fjärås, med omnejd i deras planer att starta en lokal produktion av biogas med stallgödsel och vallgrödor som bas. Gas som sedan kan användas för att driva vår egen kollektivtrafik och sopfordon. Leader Halland beviljar projektmedel för "Lokal biogassamverkan i Kungsbacka"

http://www.leaderhalland.se/projectK.asp?PageNumber=74&ProjectId=630

Här kan ni ta del av projektbeskrivningen.

Vi läser samtidigt i lokaltidningen om hur Kungsbacka kommun nu måste köra slam i lastbil till Skåne och betala för att bli av med det samma, dubbelt så mycket som det tidigare kostat att ta hand om det.

http://www.kungsbackaposten.se/nyheter/slamberget-vaxer-pa-reningsverket

Detta uppmärksammas av den städigt lika alerte Göran Bonander, C-ledamot i Tekniska nämnden i en insändare i lördags.

Ska Ulf Persson (c) lyckas med det som Kungsbacka kommun under många år betraktat som orealistiskt och olönsamt? Praktiskt arbete och etreprenöriell drivkraft är det som ser till att sluta kretsloppet i Kungsbacka. Snälla politikerkollegor i andra partier. Försök nu inte ta åt er äran av detta som ni mer eller mindre aktivt motarbetat under alla år då Centerpartiet drivit frågan. Vi ger inte upp.

Ge drömmen en chans!

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: