tisdag 14 september 2010

Energi- och miljöfrågorna är alltjämt viktigast

Debatartikel i HN idag, tillsammans med Jan Andersson, min "företrädare" i Riksdagen.

http://hn.se/asikter/debatt/1.954161-foretagsklimat-for-god-miljo-och-valfard

Att begränsa klimatpåverkan och göra något åt koldioxidutsläppen är den klart viktigaste framtidsfrågan. Vi har åtegärder för varje ton vi vill minska utsläppen med. De Rödgröna och Maria Wetterstrand klagar och bjuder över, men har inget att komma med konkret. I den här debattartikeln visar Jan och jag på några sådan exempel och hur vi vill skapa ytterligare kraft i omställningen.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: