tisdag 17 augusti 2010

Maj-Britt Rane Andersson fegar inte

Det är imponerande att se Socialdemokraternas försök att bli vänner med företagarna på insändarspalt.

Man borde kanske inte låta sig provoceras, för företagarna vet vilket tomt prat det är. Men ändå.

Idag har jag skrivit några rader som kommer papperstryck så småningom och som redan nu kan läsas här och på Centerpartiets bloggsida http://www.kungsbacka.centerpartiet.net/

Där hittar ni annan information inför valet, exempelvis vad de 51 kandidaterna är intresserade av för frågor.

Centerpartiet har bäst jobbpolitik
Småföretagarna låter sig inte luras av Socialdemokraternas flirt. I själva verket är det på företagarnas önskemål vi ger möjlighet till olika karenstider. I gengäld minskas egenavgifterna. För de som är sjuka oftare finns ett högriskskydd. Det är bara var sjätte företagare som årligen tar ut någon sjukpennig alls. De sänkta egenavgifterna, med möjlighet att välja mellan fler intervall ger företagaren ett ekonomiskt tillskott.
Sänkta arbetsgivareavgifter för småföretag är inget Socialdemokraterna är ensamma om. Den frågan driver även Centerpartiet. I Alliansen har vi redan infört halverade arbetsgivareavgifter för unga under 26 år. Något de Rödgröna vill ta bort, liksom andra åtgärder som skulle innebära möjligheter för unga att få in en fot på arbetsmarknaden.
De rödgröna vill återinföra förmögenhetsskatten. Om det är riskkapital som behövs så tar de effektivt död på viljan att investera i Sverige om de återinför den som de har lovat.
Alliansens bredbandsstrategi ökar trycket på Kungsbacka kommun att stötta fiberutbyggnaden. Tack för det, Åsa Torstensson!

Centerpartiet är det mest företagarvänliga partiet säger Svenskt Näringsliv. Det är vi stolta över, för vi vet att lönsamma företag ger fler jobb.


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: