söndag 16 maj 2010

Riksdagskandidat möter pensionärer

Riksdagen står i centrum stora delar av dagen. Under förmiddagen möter vi i egenskap av företrädare för Kungsbacka kommun de nu sittande riksdagsledamöterna från Halland som ska informera sig om vår växande välskötta kommun.

Under eftermiddagen mellan 14 och 16 ska jag i egenskap av blivande riksdagsledamot träffa pensionärer i ett möte PRO arrangerar i flera Hallandskommuner. Den suttene mai är det dags för Kungsbacka. Däremellan en fotosejour hos Utell inför tryckningen av vårt eget valutskick.

Innan allt detta blir det ett sista träningspass inför lördagens Göteborgsvarv, där jag förväntar mig förbättra resultatet från förra gången och gå under 2 timmar. Är 1.50 inom räckhåll?

Det är viktigt att poängtera att Alliansens jobbpolitik med jobbskatteavdrag tjänat till att öka sysselsättningen och de samlade inkomsterna, så att vi klarar att finansiera välfärden OCH bibehålla värdet på våra pensionsfonder. Att använda lånade pengar för att ge pensionärer ett eget jobbskatteavdrag skulle bara riskera att urholka underlaget för framtidens pensioner. Alliansen har redan sänkt skatten två gånger för pensionärer och om vi får behålla makten gör vi ytterligare en skattesänkning 2011 som kommer att gynna de mest som har lägst pensioner.

Det är oroande att höra tongångarna från Miljöpartiets kongress där man fortfarande tror att det är möjligt att låta folk jobba mindre Minns friåret (pinan) och betänk att de nu vill att vi ska införa 35 timmars vecka. Ett sådant budskap lär inte glädja pensionärerna Även barnfamiljerna har anledning att oroas över förslaget att tvinga ut föräldrar i barnledighet, istället för att låta dem bestämma själva. Socialdemokraterna ville likställa skattesänkningarna för pensionärerna med de som löntagarna fått sade dom, men nu har dom insett att det kostar för mycket och nöjer sig därför med att låna till hälften. Det lär behöva lånas mer om de kommer till makten med V och Mp, som vill att vi ska öka bidragen och jobba mindre. dessutom vill de riva upp pensionsöverenskommelsen som Alliansen gjort med S.

En annan fråga som lär komma upp är de ständigt återkommande s.k. "fria resorna" med kollektivtrafiken. Att det inte finns något som är gratis borde alla känna till. C kollegan i Kungälv Ove Viktorsson kallar dessa resor för sitt rätta namn - Skttefinansierade resor. Sådana som betalas med kommunalskatt, som även den fattigaste måste betala. Klart vi ska ha en attraktiv och bra kollektivtrafik. Just därför ska skattepengarna läggas där de gör mest nytta.

Inga kommentarer: