söndag 7 mars 2010

Kungsbacka deltar i Earth Hour

Kungsbacka är anmälda som kommun nummer 115 till klimatmainifestationen "Earth Hour". Idag den 7 mars är det 138 kommuner som listats att delta i evenemanget som pågår över hela jordklotet under en timma, den 27 mars. I år för precis ett år sedan var det många i Kungsbacka som undrade om Kungsbacka skulle delta. Det fanns inte tid att besluta så vi valde säga att vi avstod. I år fanns det tid att undersöka förutsättningarna och ta ställning i tid. Så har också gjorts. Beslutet att delta togs på det senaste kommunstyrelsesammanträdet den 23 februari. Några var emot, men en majoritet var för. Kungsbacka har en hög målsättning att spara energi i lokaler och minska koldioxidutsläppen, inte minst i biltrafik och transporter. Service kommer att göra stora investeringar i lokaler som minskar energiförbrukningen med 10 % i befintliga - gamla byggnader. Sevice utreder möjligheterna att införa en distributionscental som har en potential att halvera transporterna av varor till de kommunala verksamheterna och samtidigt öka konkurrenskraften för lokala företag. Verksamheterna (de som tänder och släcker ljus) och medborgarna behöver uppmärksammas på det ansvar var och en har. Arbetet med att förbereda Earth Hour är ett smarbete mellan Service och Agenda 21. Informationen om manifestationen kommer att publiceras på kommunens hemsida. Här en länk till WWF och listan över anmälda kommuner: http://www.wwf.se/v/klimat/earth-hour/1257634-earth-hour-2010-anmalan-for-kommuner#list
Earth Hour är ett givet tillfälle att informera om detta. Jag är glad att Kungsbacka deltar och vill inte tänka på den kritik vi fått utstå nu om vi (som några var inne på) valt att avstå. Låt oss hoppas att det finns verkliga ambitioner att arbeta konsekvent med olika åtgärder som sparar energi. Nästa område är de kommunala transporterna. Jag säger som föreläsaren på vår senaste näringslivsfrukost, Christer Olsson, "Den som vill mest vinner!"

Inga kommentarer: