söndag 21 februari 2010

Svar till Ingeborg Oleni Spi om pensionärer i HN

http://hn.se/asikter/debatt/1.738032-valflask-till-pensionarerna

Läs Ingeborg Olenis svar på min och Millis Wernerssons artikel om vad Centerpartiet och alliansen vill med pensionärerna.

Uppenbarligen är inte Ingeborg nöjd och det får stå för henne. Vad vi sagt är att Alliansens jobbpolitik är garanten för pensionerna i framtiden, eftersom pensionssystemet är sådant uppbyggt att ju fler som jobbar desto mera till dagens pensionärer. Om Spi har ett bättre pensionssystem att föreslå än det som Allianspartierna och S är överens om så må hon återkomma med det. De skattesänkningar som hittills genomförts har syftat till att få fler i arbete. Det har varit lyckosamt och kommer så att vara, förutsatt att Alliansen får fortsatt förtroende.
I kristider, när arbetslösheten ökar, måste det till andra åtgärder. Då föreslår vi ytterligare en skattesänkning till pensionärerna, utöver de båda som redan genomförts den här mandatperioden. Vi säger också att en sådan skattesänkning bör komma de till del som har lägst pension, medan Ingeborg Oleni verkar tycka att det ska vara generella sänkningar som i reda pengar ger mera i plånboken till de bättre bemedlade. Vi håller inte med om det! Utan står fast vid att det är de med lägst pension som behöver skattesänkningarna mest.
Tåget har just lämnat perrongen och vi har platsbiljett. Oleni och hennes partikamrater kommer aldrig att stiga på.
Pensionärernas välfärd är kopplad till övriga gruppers och samhällsutvecklingen i stort. Partier med en helhetssyn på politiken ställer aldrig den ene mot den andre. Det låter kanske fint med ett parti som satsar "helhjärtat på pensionärer - även när det inte är valår", men det är ett kortsiktigt synsätt eftersom det hela tiden kommer nya pensionärer. För att trygga deras välfärd behövs en långsiktig politik för fler företag, jobb och miljö. Inte bara en madatperiod utan flera.

Inga kommentarer: