onsdag 13 januari 2010

Kungsbacka en Biogaskommun till slut?!

Någon har sagt att biogasdrivna sopbilar och bussar är en "våt dröm" för vissa centerpartister. Som med mången dröm (särskilt kanske dom) önskar man inget hellre än att uppleva dem besannade.

Nästa måndag den 25 januari presenterar Renova, Volvo och Kungsbacka kommun den nya och helt unika miljösopbilarna, drivna av Biogas och RME (Miljödiesel). Att det blev så är ett resultat av att vi inte nöjde oss med att bilarna enbart skulle drivas av RME utan ville att kravet på gasdrift som stod i upphandlingen skulle vidhållas så att vi kunde få vårt klimpbidrag.

När upphandlingen av stadstrafikens bussar skulle beslutas i september 2009 nöjde vi oss inte med Västtrafiks miljöbilaga som stipulerade en successiv ökning av koldioxidneutrala bränslen utan krävde att Biogas skulle upphandlas då merkostnaden för detta var marginell. Vi vann voteringen i KS med minsta möjliga marginal och från juni 2010 kommer 4 bussar från KE:s Buss att trafikera Kungsbackas gator och vi får ut vårt Klimp bidrag.

Frågan om egen anläggning för rötning av matavfall och slam vid Hammargård återstår nu och som läget är ser det mörkt ut. Målet att 35 % av matavfallet ska samlas in för att rötas till Biogas är taget och just nu ifrågasätts taxehöjningar till de som själva komposterar. Skälet är att det finns ny teknik att ta hand om det komposterbara och subventionen förs över från egenkompost till att ta tillvara hushållsavfall för rötning. Inledningsvis kommer avfallet att transporteras till grannkommuner, men man får hoppas att Kungsbackas innevånare kräver kortare transporter och egen anläggning. Lönsamheten i en sådan har varit ifrågasatt. Därför finns inget driv i frågan just nu.

Vi hoppas denna tveksamhet kommer på skam när Kungsbackas lantbrukare med djur och växtodling går samman och skapar en egen gemensam anläggning där gödsel och energigrödor omvandlas till Biogas uppgraderat till fordonsbränsle. I går togs ett viktigt steg i den vägen när en projektgrupp bildades på lantbrukarnas eget initiativ och med stöd av Region Halland.

Översiktsplanen för Vindkraft ska beslutas under våren. Det är ännu oklart om SAAB:s studie föranleder någon förändring av förslaget. Låt oss hoppas det för det bästa vore om vi kunde enas om en samexistens mellan forskning och Vindkraft, där ingen behöver stå tillbaks. Råös verksamhet är viktig, men inget kan vara viktigare än att bygga ett hållbart samhälle.

Om ett par år har vi kanske ändå fått våra drömmar besannade. Miljöfrågorna är viktiga för Kungsbacka. Endast ett parti i alliansen har slagits för miljön och nått resultat.

2 kommentarer:

Gunnar Gullander sa...

I Laholms kommun har vi egen biogasproduktion sedan länge men på frågor om att köra råvaran till gasklockan, sopbilarna ock bussar för kollektivtrafiken möts man av svaret det går inte med tyngre fordon, det är enligt mig bara nys.Kungsbackas satsningar bekräftar vad jag redan vet.En paradox är det verkligen att ni har bestämt er för gasdrivna fordon men har ingen gas. hoppas att ni bjudit in ledande politiker från Laholm till den 25-e, skrev Gunnar Gullander

Ola Johansson sa...

Tack för din kommentar Gunnar. Nej, det talas om att transportera till anläggning i Göteborg eller Borås. Det finnsingen investeringsvilja i Kungsbacka och ett ointresse fråm teknikförvaltningen, kombinerat med svagt politiskt intresse hos det stora partiet. Bondeinitiativet är nu vårt enda hopp!