söndag 31 januari 2010

Energifrågan i fokus

Såg just klart på partiledardebatten i SVT. Bra debatt som klargjorde skillnaderna. Alliansen vet vad de vill och kan visa ett resultat, medan vänstersidan ger olika eller inget budskap. Signifikant att Mona Sahlin hade slut på debattid när det var en halvtimma kvar. Det gav Peter E och Lars O fritt utrymme att lägga ut texten. Bevare oss om så blir fallet efter valet!!

Nu var det intressant att höra inledningen om energifrågan. Det räcker att se de stora dagstidningarnas annonssidor för att inse att något viktigt har hänt i sverige. Landet satsar på förnyelsebara bränslen och bioenergi, samtidigt som energiförsörjningen säkrats, på ett sätt som aldrig skådats. Att kärnkraftverken kan moderniseras där vi redan har reaktorer innebär bara att de nu kan avveckla sig själva på kommersiella grunder. För oavsett hur varm Jan B talar sig för kärnkraft så talar verkligheten för att de energikällor som lönar sig bäst att investera i är de förnyelsebara.

Alliansen kommer att plocka in försprånget i god tid före valet. När vi är ikapp vänstersidan gäller det att skapa utrymme för partierna att profilera sig. Centerpartiet får 9 % i landet och tar två mandat i Halland.

Inga kommentarer: