onsdag 9 december 2009

Vem är främlingsfientlig?

Igår var det en infekterad diskussion om "Ensamkommande sylsökande barn" i Kommunfullmäktige. Kb:s hållning är fortfarande svår att förstå sig på. En företrädare är tydlig med att han kommer att säga ja, medan de båda andra väljer att inte visa korten. Att som Maria Corneliusson sätta en offerstämpel på Kungsbacka och andra kommuner och samtidigt kritisera Svensk flyktingpolitik, tala om övertalningen av Vellinge o.s.v. är direkt felaktigt i detta sammanhang.
Frågan om de ensamkommande barnen har ingenting med flykting- och asylpolitik att göra över huvud taget. Dessa barn finns redan inom landets gränser. Hur och varför de kommit hit är i detta sammanhang ointressant. jag hör inte till dom som tror att alla kommer hit för att de inte har haft något val, för att deras föräldrar vill skapa en bättre framtid för dem, eller att föräldrarna är döda. Så naiv är inte jag. Säkert finns det inslag av social och ekonomisk turism, även i denna grupp.
Någonstans ska de ta vägen och förberedas för asylprocess, avvisning eller permanent uppehållstillstånd, oavsett vilka skäl de haft för att komma. Följden av ett permanent uppehållstillstånd blir att de ingår i den kvot Kungsbacka tecknar avtal om och blir föremål för vår integrationsmodell, där arbete och svenskundervisning är grundläggande inslag. Har de inte skäl att få asyl skickas de hem efter vistelse i det boende med 7 platser som Kungsbacka nu förbereder.
Tyvärr måste jag ge Kb rätt i en sak. Handlingarna till sammanträdet var inte fullständiga. Det finns ett bättre material på Gymnasie & Vuxenutbildning som politikerna där och i KSAu tagit del av. Dessa är offentlig handling så om de verkligen velat hade de kunnat ta reda på mera. Men det är en bekväm roll de har ännu så länge, att kunna vända sig till de som är främlingfientliga och peka på att de inte varit med och tagit ansvar för integrationen, samtidigt som de kan säga att de minsann inte på något sätt sympatiserar med SD.
Frågan är vad som sägs till folket i valstugorna. Tror inte något parti kan stoltsera med en helt homogen valarbetarkår i denna fråga, tyvärr, men partiernas främsta företrädare måste vara tydliga i sitt ledarskap, framförallt i frågor som så tydligt speglar deras värdegrund.

Inga kommentarer: