måndag 30 november 2009

Hörde jag rätt!?

Lyssnade på Lotta Bromé på P4 medans jag sitter och "jobbar hemma" med handlingsprogram inför valet. Man har folkomröstat i Schweitz om minareter och i P4 har det gjorts en undersökning under sändning huruvida lyssnarna tycker att det är rätt att folkomrösta om minoriteters rättgheter. Enligt vad jag tyckte mig höra var det 90 % av lyssnarna som tyckte det. Alltså anser 90 % att en majoritet ska kunna undertrycka minoriteten och säga nej till deras rättighet, exempelvis att utöva sin religion, utveckla sitt språk och sin kultur, etc. Är det ett människovärdigt samhälle? Är det så att 30-talsvärderingar är på modet igen? Om man skulle välja att emigrera nu får man nog tänka sig noga för vart.

Inga kommentarer: