tisdag 3 november 2009

En strid om stationslägen är det sista vi behöver

Åter till verkligheten: Idag hade vi (alliansens gruppledare, exkl Fp) ett möte med Anna Hjertqvist med make där vi gav information om kommunens roll och vilja när det gäller Åsa station. Vi fick också ta emot namnlistorna i en vackert illustrerad pärm. Dessa lovade vi överräcka till Banverkets ledning så snart tillfälle ges. Jag har tagit på mig att skapa ett sådant tillfälle, här eller i Borlänge.
Alla är överens: En station i Åsa behövs och det så snart som möjligt, men naturligtvis inte till vilket pris som helst. De tåg som ska trafikera stationen måste accepteras av fler aktörer än Kungsbacka. Varberg, Landstinget och fler Hallandskommuner bör vara på spåret med oss och självklart är det fortfarande Banverket som har sista ordet. Att bygga en station där tågen inte tillåts stanna är ju meningslöst. Alla politiker i Kungsbacka ställer sig bakom namnisamlingen och kommer att verka för stationen.
När stationen i Åsa är på plats och tågen stannar kommer frågan om fler stationer att aktualiseras i Kungsbacka och övriga Halland. Det vore olyckligt om vi nu finge en diskussion mellan Åsa- och Frillesåsbor vilken station som ska komma först.
Enade vi stå - söndrade vi falla!

Inga kommentarer: