tisdag 29 september 2009

Stora framsteg för miljön och C

Idag beslutade Kommunstyrelsen med minsta möjliga marginal välja optionen "Grön gas" vid upphandling av tätortstrafik i Kungsbacka. Ett klokt beslut som det inte kommer finnas anledning för någon att ångra. Också en fingervisning om hur Kungsbacka nu profilerar sig i miljöområdet. Kommunen har redan bestämt att 35 % av matavfallet ska rötas till gas senast 2013. Vi har redan beställt sopbilar med s k Dual Fuel, Gas och miljödiesel. Vi har bränslet nu får vi bussarna (4 stycken) genom KE:s försorg. Det finns många goda argument, som till exempel att mångden koldioxid i atmosfären från Kungsbackas transporter blir lägre. Dessa framfördes främst av oss i Centerpartiet, av Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna Vem av de övriga som bytte sida är oklart och oviktigt. Någon votering begärdes inte och den hade troligen inte givit något annat resultat.

Dessutom bestämdes det (i full enighet) att vi går vidare och tar fram en projektplan för införandet av en Distributionscentral för transporter mellan leverantörer och verksamheter. Med en sådan på plats kan tranporterna i kommunen mer än halveras. Transporterna blir säkrare, mer välplanerade och dessutom öppnar det möjligheter för lokala små företag att leverera till kommunen. Två beslut samma dag som är så avgörande för miljön är anmärkningsvärt. En jätteframgång för oss i Centerpartiet som är initiativtagare till båda förslagen.
Ytterligare ett par av våra yrkanden fick vi igenom. Inga av dagens beslut gick oss emot. Det är visserligen ganska vanligt, eftersom det inom C finns en tradition att konstruktivt utveckla förslagen och argumentera påläst för politik och det brukar ge effekt. Om inte annat så brukar "trägen vinna".
Smolket var möjligen att "Väster om Ån" lyftes ur dagordningen av tidsskäl. Det finns hos vissa partier en tveksamhet som inte ska lyftas fram i ljuset ännu. Vi har från vår sida inga planer på att hindra detta bostadspolitiskt viktiga stadsutvecklingsprojekt.

Inga kommentarer: