måndag 7 september 2009

Regeringen ger 10 miljarder till kommunerna

För Kungsbackas del betyder det drygt 55 miljoner som tillskott. Detta är ett välkommet besked från Alliansens partiledare. Nu kommer vi att arbeta för att så stor del som möjligt av dessa medel riktas till verksamheter där behoven är störst och där vi bäst kan motverka personalneddragningar. Mer om detta i morgon eftermiddag. Vår inställning är att inte göra en generell fördelning utan rikta insatserna där de gör störst nytta för medborgarna, gamla och unga.

Inga kommentarer: