lördag 5 september 2009

Omsvängningen om Kyrkbyskolan verkar klok

Läste i dagens tidning att beslutet att spara genom att lägga ner Kyrkbyskolan kanske kommer att ändras. Verkar klokt. En sån liten besparing (160 tkr) känns inte motiverad i förhållande till de känslor som rörts upp i hela Onsala. Skolornas lokalbehov måste nog ses i ett större sammanhang än som en enstaka besparingspost i budget. All respekt för Förskola & Grundskolenämndens sätt att ta diskussion "face to face" med de som berörs. Både när det gäller Kyrkby- och dagbarnvårdarverksamheten. Genom dialog skapas förståelse och konstruktiv diskussion så småningom när känslorna fått komma ut.

Inga kommentarer: