måndag 31 augusti 2009

Snart börjar även Centerpartiets politikerskola

Folkpartiet hade 40 deltagare på första träffen. Det är bara att lyfta på hatten och gratulera Tommy Rydfelt till den goda uppslutningen på hans första lektion. Man kunde kanske varit den missunnsamma och avundsjuka typen, men ärligt talat känns det bara roligt att intresset för politikerskolorna nu är så stort i Kungsbacka. Det bådar gott inför Centerpartiets politikerskolas kursstart den 22 september. I Fredags och nu på torsdag annonseras Centerpartiets politikerskola i de stora lokaltidningarna när de går ut till alla hushåll.

Vi kör till skillnad från Fp ett lite kortare koncept med tre träffar att jämföra med Fp:s sex (inkl resan som vi lagt utanför).
Eftersom jag har bokat alla föreläsare kan jag här presentera programmet:

På första träffen kommer vi att tala om politikerrollen. Ulf Persson (c), Kungsbackas ännu idag mest kände politiker och synnerligen erfaren samtalar om detta med Eva Wigartz, chef för Kungsbackaposten som ger oss medias perspektiv. Till detta kommer deltagarnas syn och förväntningar på politikerna.

Andra träffen ägnas åt det kommunala beslutsfattandet. Hur väcks en fråga. Hur fattas besluten. Vem beslutar, på vilket underlag och hur följs det upp. Kungbacka kommuns Kanslisekreterare, Christina Åkesson ska tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (m) lotsa eleverna genom beslutsprocessen. På köpet ges det tillfälle att stifta bekantskap med den högst ansvarige politikern.

Den tredje träffen kommer att vara gemensam med övriga fem hallandskommuners politikerskolor på någon plats mitt i länet. Där ska vi blicka utanför kommunen och tala region-, landstings-, riksdags- och om vi vill EU-politik. Från Regionen är ju inte steget ut i Europa så långt.

Som avslutning gör alla sex Centerpolitikerskolor en avslutningsresa till Riksdagen. Då är vi framme i slutet av November.

För de som sedan önskar en fortsättning erbjuds en möjlighet att delta i politiska nätverk att engagera sig djupare i särskilda frågor.

Den första träffen är den 22 september och det går bra att anmäla sig ända till samma dag på telefon 0300-170 45.

Redan innan det fanns ett program och en annons hade jag ett 10-tal intresseanmälningar på mailen. Kanske ger annonseringen fler deltagare, eller så stannar det vid tio. Det har inte så stor betydelse. Det är ju ingen tävling och det viktigaste är att vi och Folkpartiet sprider kunskap om vad det innebär att arbeta som politiker. Det kan också vara värdefullt att skapa en god atmosfär och en öppen diskussion och då kan den mindre gruppen vara att föredra.

Inga kommentarer: