måndag 13 juli 2009

Debatten om färdtjänst

Frågan är infekterad och man borde ligga lågt och avvakta den förbättring som man vet kommer, men blir man apostroferad på insändarspalt i Norra Halland bör man svara. Här kommer det:

Bättre färdtjänst

Den 18 juni besvarade undertecknad fråga i Kommunfullmäktige om färdtjänstupphandling. Detta ger signaturen LPS anledning att utgjuta missnöje över debatten i allmänhet och mina svar i synnerhet. Frågan om färdtjänsten är minst sagt komplex då ansvaret fördelas på olika händer, Kommunen, Hallandstrafiken och taxiföretagen. Därför är det svårt att få frågan belyst i en debatt och än svårare blir det på insändarplats.

Många, även LPS, vill återgå till hur det var förr. Det är inte möjligt, eftersom avtalen med taxiföretag gått ut och ny upphandling behövde göras. Kommunfullmäktige ville separera ledning och planering ifrån själva trafiken, för större insyn och kontroll, minskat beroende av enskilda taxiföretag och ökad konkurrens.

Hallandstrafiken demonstrerade systemet ”Planet” för Kommunfullmäktige. Politikerna lät sig övertygas och gav sitt bifall till att färdtjänstresorna ska samordnas med landstingets sjukresor och att färdtjänsttrafiken längre fram ska kunna kombineras med anropsstyrd kollektivtrafik exempelvis åt äldre i glesbygd. Systemet används i de flesta av Västsveriges kommuner, där det tillgodoser individuella behov, samtidigt som trafiken optimeras miljömässigt och ekonomiskt. Planet och Hallandstrafiken har inledningsvis inte motsvarat förväntningarna. Man måste räkna med att det tar ett tag för dem och taxiföretagen att ”lära sig” Kungsbacka.

Förra sommaren beslutade Kommunfullmäktige sjösätta den nya organisationen med samordnade resor. I januari trädde avtal, regler och upphandlingar i kraft. Sedan dess har uppföljningar gjorts. Det har varit möten mellan tjänstemän på Hallandstrafiken och Kungsbacka kommun. Synpunkter resenärer skickar in har framförts till berörda på taxiföretagen och till Hallandstrafiken. Innan årets slut skall ytterligare en utvärdering göras. Efter den kan man vänta sig att Kommunfullmäktige tar intryck och beslutar om förändringar. Att återgå till hur det var förut går inte, men en väl fungerande och effektiv färdtjänst ska vi ha.

Inga kommentarer: