söndag 26 juli 2009

Aldirg haft så rätt -eller fel

Under 70- och en bit in på 80-talet debatterades utbyggnaden av E6 genom Halland och Bohuslän intensivt. Även Öresundsbron var en het potatis som bland annat ledde till att Centerpartiets partiledare Olof Johansson lämnade regeringen i protest. Det var en fråga som präglade mycket av debatten i Halland då, särskilt inom Centerpartiet som var djupt splittrade under Ivar Franzéns ordförandeskap.

Under min aktiva tid i Centerns Ungdomsförbund CUF i Halland stred vi för att stoppa utbygganden av E6 genom Halland och för att Västkustbanan skulle byggas ut med dubbelspår. I Nätverksorganisationen "Motlänken" försökte vi hindra E6 bygget genom Bohuslän, framförallt vid Ljungskile och "Scandinavian Link" som PG Gyllenhammars vision kallades.

Ja, ska man bara utgå från den utveckling som varit sedan dess med ökad trafikmängd längs Västkusten var det kanske bra att vi inte lyckades. Tänk er Halland idag utan motorvägen. Ska man utgå från den miljödebatt som råder idag med klimathotet och koldioxidutsläppen från trafiken så hade det varit en god sak om man lyssnat på oss som ville se en annan samhällsutveckling med mer transporter på järnväg och till sjöss, hellre än en fortsatt satsning på bil- och lastbilstrafik.

Ett annat facit är att se hur det har gått med dubbelspåret genom Halland. Ännu idag, 30 år senare, är det fortfarande inte utbyggt. Om (säger bara OM) vi hade fått som vi ville och man hade börjat med att bygga ut järnvägen, innan man satsade på motorvägen, tror jag vi hade haft en bättre regional- och fjärrtrafik, med pendeltåg genom Halland.

Vi lär aldrig få veta. Men oavsett vilket är det ändå glädjande att vi idag efter trettio år har en debatt som går ut på att man bör satsa på spårbunden trafik längs Västkusten.

När jag med nytt körkort i slutet av 70-talet började besöka Norra Halland gick motorvägen bara till Fjärås. Det känns inte så länge sedan.

Inga kommentarer: