onsdag 20 maj 2009

Europas Grönaste stad

Växjö! Vi var där på "studiebesök" idag. En grupp politiker och tjänstemän. Syftet var att få veta hur man bäst organiserar miljöarbetet i en kommun för att få bra resultat. Svaret gavs egentligen av min partikamrat och komunalrådet (c) Gunnar Elm när vi var på väg hem. "Det gäller för politikerna att bestämma sig och visa vägen" och för "Kommmunstyrelsen att ta makten". Om man vill och är överens politiskt kommer man dit man vill. Skyll inte på tjänstemännen. De får det utrymme man ger dem. Den som lyckas är den som vill tillräckligt mycket! Det är inte säkert man lyckas enbart genom att kopiera andra. Kungsbacka är inte Växjö. Kommunerna är lika stora ungefär, men vi är en del av en storstadsregion och har en tätort som inte är så dominerande (ännu). I Växjö utgör man regioncentrumet själva och den omgivande landsbygden har inga starka kommundelscentra. Växjö är skogsbygd. Kungsbacka är kustbygd och landsbygd. Näringslivsrankingen visar att man kan gå från att skörda frukterna av ett gynnsamt geografiskt läge till att uppfattas som drivande och aktiva - själva. Åtminstone om man frågar näringsidkarna vad de tycker om klimatet. Lär av det och lämna attityden att vår framgång och motgång är något som styrs utifrån. Om två veckor styrs kosan till Trollhättan. Håll med om att det är intressant att se sig omkring. Vi kan inte alltid vara bäst, men vi kan alltid bli unika och vara stolta över det.

Inga kommentarer: