lördag 28 mars 2009

Politikern och styrmodellen

I förrgår fick jag en insändare lagd under näsan som skulle skrivas på. Den handlade om något så osexigt som Kungsbackas styrmodell. Vad politiker, främst vi i Kommunstyrelsen beslutar om. Inga felaktigheter i den, men för en vanlig kommuninnevånare totalt obegripligt innehåll. Syftet med insändaren var såvitt jag förstod att klargöra att kommunledningen inte vill kännas vid något ansvar för uppsägningar av elevassistenter i Onsala, vilket skulle förklara varför ledande politiker trots direkt inbjudan väljer att inte komma för att möta kritiska föräldrar. Nåja alla hade skrivit under, Eva, Kenneth , Per, så varför inte jag? Ändrade lite i texten skrev sedan på och resultatet kan läsas i tidningarna, med början i lördagens Kungsbackapost. Vem svarar på den kan man undra…?

Nu är det inte så enkelt som att skriva en insändare och sedan svära sig fri från ansvaret. Det är de valda politikerna i Kommunfullmäktige som har ansvaret och är det någonting man får lära sig så är det att det inte uppskattas att skylla på tjänstemän i tid och otid.

Att rektorerna i en skola tvingas göra omdisponeringar i grupper och bland personal när elevantalet ökar och den tilldelade budgeten har svårt att räcka till är inget ovanligt. Det händer säkert på fler skolor. Ska man titta på 2009 och 2010 i kristallkulan så kommer det att bli fler protester av detta slag. Var så säkra! Det är Nämnden för Förskola & Grundskola som fastställer elevpengen, i övrigt är det rektorerna som sköter verksamheten. I första hand enligt skollagen och med Skolverksinspektionerna hängande över sig som en skugga. Kungsbackas styrmodell väger lätt mot statliga myndigheter kan man tycka, men så länge ingen statlig tjänsteman träder i mellan gäller den.

Tänker också på en telefonbekant till mig Lennart i Torpa. Han har ett stort intresse i livet och det är musik och Hi-Fi anläggningar. Inte så konstigt kanske eftersom han har diabetes och har varit blind större delen av sitt vuxna liv. Vi har riktigt roligt när vi pratar med varann och Lennart skräder inte orden när han talar om sitt förtroende för oss politiker. För någon månad sedan fick jag av Lennart veta att den inläsning av intressanta artiklar i Hi-Fi tidningen som biblioteket bistått med skulle dras in. Ett par timmars arbete i veckan för Lennarts skull och en till kommuninnevånare upphör, och istället satsas resurserna på att ge fler service. Tjugo stycken närmare bestämt får vi läsa i tidningen. Frågar vår ledamot Kristina i Nämnden för Kultur som inte missar att läsa många rader i handlingarna. Hon frågar och får till svar att det är biblioteket som genofört denna förändring och omprioritering. Allt för att ge bra service med de ramar de fått för verksamheten. Styrmodellen har fungerat så Lennart får inte lyssna till de artiklar han varit van att få inlästa längre. Politikerna har fattat sina beslut. I och för sig inte om just det, men ändå får de stå till svars inför Lennart.

Får mig att tänka på färdtjänsten. Mycket är sagt och skrivet om denna. Politikerna har fattat många beslut. Det första redan 2006 på hösten, alltså förra mandatperioden. Alla har lett i den riktning där vi nu är. Med välgrundade protester och en ekonomi i fritt fall som det verkar. Politikerna ska ha kritiken och stå till svars för sina beslut, även om det vid tiden för beslut inte fanns någon annan väg att gå än den vi just upplever. Taxor och regler var på demokratisk partiremissförankring. Här skulle det samrådas och förankras! Fullmäktige fattade på sitt torgsammanträde i somras efter votering beslut om 45 minuters samordning istället för 30. 360 fria resor istället för obegränsat antal o.s.v. Allt för att skapa en så ”flexibel färdtjänst som möjligt”, utan att förbruka budgeten, när vi nu gör en genomgripande förändring för att samordna resorna och skona miljön. Istället händer detta och vem minns debatten nu om huruvida samordningstiden blev max. 45 minuter eller cirka.
Nu börjar det klarna vad som blev fel. Något av taxiföretagen håller inte den kvalité som vi har beställt. Det blev fel i upphandlingen av fordon, eller så blev det fel när de skulle matas in i systemet så det ligger och tickar pengar utan att köra, eller så kör de med en och en passagerare, utan samordning. Tjänstemännen har fått order att rädda det politiska beslutet och de kommer att lyckas. Både med det och att rädda styrmodellen.
Earth Hour pågår och jag ska se på fotboll. Hur går det. Kommunen släcker inte, fast när klockan är 21 en lördagskväll är det nog bara tänt där det måste vara tänt (Gatlyktor och sånt som det blir ett himla liv om vi släcker). Jag har fått frågan för ett par veckor om vi skulle vara med. För sent tyckte jag att planera för en sådan grej med bara ett par veckors framförhållning. Kanske borde jag känt till att detta var på gång, eller kunde någon tjänsteman ha upplyst mig (Nej! Man får inte skylla ifrån sig och det gör jag inte heller). Ansvaret för att lamporna lyser ikväll har jag ändå. Man är ju trots allt politiker fast styrmodellen inte gav utrymme för någon Earth Hour i år.

Inga kommentarer: